Nyheter

Fakta om LSS 2020


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Hur utvecklas de olika insatserna och stöden för personer med funktionsnedsättningar? Socialstyrelsen sammanställer årligen en lägesrapport för LSS och socialtjänstlagen.

Här är siffror från 2020 års lägesrapport.

Hur många får LSS-insatser?

Totalt 74 000 svenskar hade den 1 oktober sammanlagt 111 400 insatser enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

12 procent av insatserna gick till barn till och med 12 år ålder. 8 procent hade beviljats personer 65 år eller äldre. De allra flesta insatserna gick alltså till personer i ålder 23–64 år.

Vilka LSS-insatser är vanligast?

Vanligaste LSS-insatserna är daglig verksamhet och boende för vuxna. Även kontaktperson är vanligt.

Antalet personer med LSS-insatser ökar, liksom antalet insatser. En del av ökningen beror på befolkningsökningen. För barn till och med 6 år gamla minskar dock LSS-insatserna i relation till folkökningen.

Vilken LSS-insats minskar?

En av de LSS-insatser som minskar är till exempel ledsagarservice som på tio år minskat med 22 procent.

Hur mycket skiljer LSS-besluten mellan länen?

Skillnaderna är stora mellan olika delar av landet. Lägst andel LSS-beslut har Stockholms län med 61 personer per 10 000 invånare har LSS. Högst är andelen i Västerbottens län, där 93 personer av 10 000 har LSS-insatser. Vad dessa skillnader beror på är oklart.

Ökar även SoL-insatserna?

Det sker även en ökning av insatser enligt SoL (socialtjänstlagen) till personer med funktionsnedsättning. Inom SoL ökar boendestöd mest.

Fler män än kvinnor får LSS-insatser. Männen står för 60 procent. När det gäller SoL-besluten är könsfördelningen jämn.

Källa: Socialstyrelsens lägesrapport 2020.

 

ANNONSER
 • Annons för Mo Gård
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
ANNONSER
 • Etac R82 Toucan ståstöd
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Fremia
 • Annons för JAG
 • Annons för HD Motion
 • Annons för STIL
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Primass

   

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *