Fakta om LSS 2020

Hur utvecklas de olika insatserna och stöden för personer med funktionsnedsättningar? Socialstyrelsen sammanställer årligen en lägesrapport för LSS och socialtjänstlagen.

Här är siffror från 2020 års lägesrapport.

Hur många får LSS-insatser?

Totalt 74 000 svenskar hade den 1 oktober sammanlagt 111 400 insatser enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

12 procent av insatserna gick till barn till och med 12 år ålder. 8 procent hade beviljats personer 65 år eller äldre. De allra flesta insatserna gick alltså till personer i ålder 23–64 år.

Vilka LSS-insatser är vanligast?

Vanligaste LSS-insatserna är daglig verksamhet och boende för vuxna. Även kontaktperson är vanligt.

Antalet personer med LSS-insatser ökar, liksom antalet insatser. En del av ökningen beror på befolkningsökningen. För barn till och med 6 år gamla minskar dock LSS-insatserna i relation till folkökningen.

Vilken LSS-insats minskar?

En av de LSS-insatser som minskar är till exempel ledsagarservice som på tio år minskat med 22 procent. (Uppdatering: Allt om ledsagarservice: LSS-skolan om ledsagarservice och kontaktperson)

Hur mycket skiljer LSS-besluten mellan länen?

Skillnaderna är stora mellan olika delar av landet. Lägst andel LSS-beslut har Stockholms län med 61 personer per 10 000 invånare har LSS. Högst är andelen i Västerbottens län, där 93 personer av 10 000 har LSS-insatser. Vad dessa skillnader beror på är oklart.

Ökar även SoL-insatserna?

Det sker även en ökning av insatser enligt SoL (socialtjänstlagen) till personer med funktionsnedsättning. Inom SoL ökar boendestöd mest.

Fler män än kvinnor får LSS-insatser. Männen står för 60 procent. När det gäller SoL-besluten är könsfördelningen jämn.

Källa: Socialstyrelsens lägesrapport 2020.