Får rätt till personlig assistans efter lång kamp

Efter två års kamp i domstol får en en ung man med autism, utvecklingsstörning och epilepsi rätt till personlig assistans.

Behöver aktiv tillsyn

Kammarrätten i Stockholm slår fast att mannen har behov av aktiv tillsyn för att motverka konsekvenser av utåtagerande beteende.

Försäkringskassan hade avslagit, och därefter förlorade mannen ett överklagande i förvaltningsrätten i Stockholm.

Utåtagerande beteende

Kammarrätten tyckte dock annorlunda, och konstaterar (i mål nummer 3561-22) att mannen har stora svårigheter med en lättväckt ångest, irritabilitet och aggressivitet. Det finns tvångsmässiga beteenden och ett utåtagerande beteende med bruk av våld mot både personal och främlingar.

Detta anser kammarrätten ger stöd för att mannen har behov av aktiv tillsyn av övervakande karaktär för att motverka konsekvenserna av hans utåtagerande beteende.

Rätten menar också att kommunikationssvårigheter gör att tillsynen förutsätter ingående kunskaper om honom. Därför är tillsynen ett grundläggande behov, och rätten bedömer att behoven överstiger 20 timmar per vecka, vilket är gränsen för rätt till assistansersättning.

Assistansersättning även för andra behov

Nu blir det upp till Försäkringskassan att beräkna även andra personliga behov som mannen har rätt att få tillgodosedda med assistansersättning.