”Farligt ställa assistans mot flyktingmottagande”

– Att ställa grupper mot varandra är en direkt farlig utveckling.
Det säger RBU:s ordförande Maria Persdotter om finansministerns planer på besparingar för att finansiera flyktingmottagande.

I intervjuer har finansminister Magdalena Andersson gjort uppseendeväckande uttalanden om att nedskärningar kan göras inom assistansersättning. Så har hon uttalat sig i bland annat Dagens Industri.

Att koppla flyktingmottagande till nedskärningar för personer med omfattande funktionsnedsättningar är en ny tanke som inga ansvariga politiker tidigare uttalat.

Och nu är upprörheten mycket stor inom funktionshinderorganisationer som RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar.

– Att på detta sätt ställa grupper mot varandra gagnar ingen, tvärtom är det en direkt farlig utveckling. Det här är inte den väg Sverige ska gå, säger Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU.

– På vilket sätt ska besparingarna i assistansen ske? Ska hela assistansen dras in? Finns det luft i systemet, pengar att spara? Vi i RBU vet vilken livsavgörande åtgärd assistansreformen var när den kom, säger Maria Persdotter.

Regeringen bedömer kostnadsökningen för flyktingmottagandet till 29 miljarder för 2016 och 41 miljarder för 2017. Totalt handlar det om 77 miljarder i ytterligare kostnader för asylmottagandet under perioden 2015-2017. Den årliga utgiften för assistansersättning ligger på totalt cirka 28 miljarder kronor.