4 kommentarer

 1. Svar till Slöso:

  Nu är det ingen av på Heja Olika som i våra artiklar påstått och angett just personlig assistans som varande den enda boven i din tävling! Och det kanske varit på sin plats att du äntligen svarat på varför personlig assistans blev lika med LSS i din skrivelse? Trots att de siffror du anger bara är just de för den statlig assistansersättning. Bara det diskvalificerade hela skrivelsen för mig. Den blev för mig direkt oseriös.

  Personligen har jag dessutom angripit tävlingens påstående att ”allmänheten har röstat”. Du har inte angett antal röstande och inte vilka som egentligen har röstat. Det gör resultatet just så ovetenskapligt och populistisk att jag kallade det korkat. Just ordet korkat kan du få reagera på, men jag hittade inget annat passande just då. Forskare som Niklas Altermark har visat att de siffror som presenteras av Försäkringskassan om fusk i assistansersättning är felaktiga och är bara osäkra gissningar och grovt överdrivna mot verkligheten. Ändå används de fortfarande alltför ofta. Det är naturligtvis oseriöst.

  Ingen av oss tycker om fusk, speciellt när det dessutom handlar om det våra gemensamma skatteinbetalningar för att kunna ge oss vår gemensamma välfärd, en grundtrygghet vi alla borde värna och vara stolta över. Men tyvärr fuskas det i alla våra bidrags- och avdragssystem i storleksordningen 2–3 procent av respektive totalbelopp. I särklass störst blir då skattefusket som nu beräknas vara i spannet 100 till 150 miljarder om året. Det gör just din förenings tävling till vad jag kallade ”korkat”.

  /Harald Strand

 2. Hej! Det påstås här att utnämningen Årets värsta slöseri 2020 gick till personlig assistans. Det stämmer inte. Årets värsta slöseri blev fusk och felaktigheter i välfärdssystemen. Att skattepengar läcker ut ur välfärdssystemen och hamnar där de inte var tänkt att hamna, är väl belagt genom statens offentliga utredningar. Delegationen för korrekta utbetalningar (2019) har uppskattat att cirka 18 miljarder kronor försvinner per år genom fusk och felaktigheter inom välfärden. Man har då tittat på 41 olika ersättningssystem, bland annat studiebidrag, nystartsjobb, föräldrapenning, sjukpenning, assistansersättning och ekonomiskt bistånd. Detta är alltså pengar som hade kunnat göra nytta för dem som har rätt till stöd, t ex genom LSS. Alla som värnar det som utgör vårt välfärdssystem borde göra gemensam sak i att bekämpa fusk och felaktigheter, så att de som behöver stöd faktiskt kan få det. Med vänlig hälsning Josefin Utas, Slöseriombudsmannen

 3. När fick ”fusket” fick en så central roll i debatten om personlig assistans? Jag menar att det finns ett väldigt tydligt samband mellan stora försämringar för både assistansen och LSS i helhet och ekonomisk kris eller inte förutsedda utgifter och fuskdebatten. Är det kris så sker stora försämringar och i ”släptåget” följer snabbt fuskdebatten.

  Någon ”exakt” tidpunkt när det startade går knappast att fastställa. De första rapporterna om missbruk med assistansersättning som rapporterades i riksmedia, som jag minns, var någon gång 2005-2006. Då handlade det om att en stor assistansanordnare med huvudkontor i Örebro och deras assistansanvändare använt pengarna till allt möjligt som inte var avsett – inköp av lyxmöbler, extremt dyra datorer, hemmabioanläggningar med mera. Dessutom hade assistansanvändarna fått stora summor pengar direkt på bankkontot, 20 000–25 000 kr/månaden netto som kallades ”trivselpengar”.

  De första rapporterna om rena bedrägerier i medier kom några år senare och sedan har det ”rullat på”. Det var väl någorlunda lugnt några år runt säg 2013–2015 men sen har det blivit värre igen, mycket värre.

  ”Kostnadsdebatten” tog fart ungefär samtidigt som de första bedrägerierna uppdagades. Viktigt att notera är att detta i stort sett sammanfaller med den stora finanskrisen och den första och VIKTIGASTE DOMEN i det så då hette Regeringsrätten.

  Nu befinner vi oss i en pandemi, med stora utgifter för staten och vikande skatteintäkter även för kommuner och Regioner. Att fuskdebatten blossat upp igen följer tyvärr därmed ett numer bekant mönster. Att skattebetalarnas förening ger sig in i debatten förvånar inte heller. Lika förutsägbart är att Expressen ger dem utrymme.

  Harald:

  Vi har ju haft en del diskussioner om varför Expressen med flera och nu Skattebetalarnas förening med ombudet ”Slöseriombudsmannen” aldrig kritiserar övriga nio LSS insatser. Jag står fast vid att det troligen finns två huvudförklaringar:

  1) Enbart assistansen finansieras i huvudsak av staten och blir därför ”intressant/tacksam” att kritisera eftersom det handlar om just statens pengar

  2) Många, inklusive Skattebetalarnas förening känner inte till hela LSS. Hade ”slöseriombudsmannen” gjort det hade kritiken troligen varit lika hård mot kostnaden/utgifterna för hela LSS

  Slutligen – all denna kritik hade varit omöjlig om det varit fullt accepterat att rättighetslagen LSS med sina 10 insatser faktiskt är en oerhört viktig del av vår gemensamma välfärd!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *