Feberkramper kan vara tidig varning om funktionsnedsättning

Är feberkramper hos små barn en varningssignal om funktionsnedsättning? Den frågan ska professor Christopher Gillberg försöka besvara med en studie som drar igång nu.

– Det kan vara dags att ta kramperna på lite mer allvar, säger Christopher Gillberg till tidningen GP.

Feberkramper hos små barn betraktas ofta som en bagatell och sjukvården följer sällan upp dem.

Feberkramper är också ganska vanliga. Ungefär fem procent av alla barn får feberkramp någon gång före femårsdagen.
Samtidigt misstänker forskare att det kan vara mer allvarligt än man har trott. Det kan vara tecken på exempelvis adhd och autism.

Vid invigningen tidigare i maj av Gillbergcentrum, det nya forskningcentrumet vid Sahlgrenska akademin, diskuterades feberkramper som ett symptom i neuropsykiatrisk diagnostik.

Än så länge vet forskarna inte mycket om ett eventuellt samband mellan feberkramper och funktionsnedsättningar.
Man tror att det kan finnas ett samband men så mycket mer.

– Vi vet inte om kramperna är ett tecken på en hjärnskada som redan finns eller om kramperna bidrar till hjärnskadan hos dem som senare utvecklar beteendeproblematik. Det är det vi skall försöka ta reda på, säger Christopher Gillberg till GP.

Forskarna vid Gillbergcentrum ska nu följa en grupp barn i Göteborg. Målsättningen är också att ringa in barn som behöver hjälp.