Fem åtgärder för jobb till unga med funktionsnedsättning

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för tillganglighetsguide.se

ANNONS

Annons för durewall.se

ANNONS

Annons för Krisberedskap för personer med funktionsnedsättningar

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Etac

Så här kan fler personer med funktionsnedsättningar få jobb. HSO Skåne och Furuboda Arbetsmarknad presenterar idag fem åtgärder som kommuner och myndigheter behöver vidta.

Så här kan fler personer med funktionsnedsättningar få jobb. HSO Skåne och Furuboda Arbetsmarknad presenterar idag fem åtgärder som kommuner och myndigheter behöver vidta.

Under rubriken ”Stöd rätten till arbete” publicerar flera skånska dagstidningar idag en debattartikel från Leif Berg på Furuboda och Lars Gustavsson på HSO Skåne.

Debattartikeln utmynnar i fem konkreta förslag till åtgärder som offentliga arbetsgivare bör vidta.

* Personalpolicyn ska ha förpliktigande skrivelser om aktiva åtgärder riktade till målgruppen.

* En tjänsteman ska ha ett speciellt uppdrag att öka antalet anställda med funktionsnedsättning.

* Inrätta speciella trainee-, praktik- och feriearbetsplatser för yngre människor med funktionsnedsättningar.

* Utforma platsannonser så att de uppmuntrar personer med funktionsnedsättningar att söka.

* Samverka mer med den sociala ekonomin i arbetet mot utanförskap.

I debattartikeln konstateras att kommunen ofta är den största arbetsgivaren, men att man sällan anställer personer med funktionsnedsättningar.

”Under Furuboda Arbetsmarknads senaste fem verksamhetsår har vi hjälpt hundratals personer med funktionsnedsättning till en anställning. Endast en handfull av dessa har varit i offentlig sektor”, skriver Leif Berg och Lars Gustavsson.

Publicerad:
2011-10-20

Av: Redaktionen

Nyckelord:
Vägen till arbete (tema), arbete


ANNONS

Annons för Krisberedskap för personer med funktionsnedsättningar

ANNONS

Annons för tillganglighetsguide.se

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för durewall.se

ANNONS

Annons för Särnmark