Nyheter

Fem åtgärder för jobb till unga med funktionsnedsättning


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Så här kan fler personer med funktionsnedsättningar få jobb. HSO Skåne och Furuboda Arbetsmarknad presenterar idag fem åtgärder som kommuner och myndigheter behöver vidta.

Så här kan fler personer med funktionsnedsättningar få jobb. HSO Skåne och Furuboda Arbetsmarknad presenterar idag fem åtgärder som kommuner och myndigheter behöver vidta.

Under rubriken ”Stöd rätten till arbete” publicerar flera skånska dagstidningar idag en debattartikel från Leif Berg på Furuboda och Lars Gustavsson på HSO Skåne.

Debattartikeln utmynnar i fem konkreta förslag till åtgärder som offentliga arbetsgivare bör vidta.

* Personalpolicyn ska ha förpliktigande skrivelser om aktiva åtgärder riktade till målgruppen.

* En tjänsteman ska ha ett speciellt uppdrag att öka antalet anställda med funktionsnedsättning.

* Inrätta speciella trainee-, praktik- och feriearbetsplatser för yngre människor med funktionsnedsättningar.

* Utforma platsannonser så att de uppmuntrar personer med funktionsnedsättningar att söka.

* Samverka mer med den sociala ekonomin i arbetet mot utanförskap.

I debattartikeln konstateras att kommunen ofta är den största arbetsgivaren, men att man sällan anställer personer med funktionsnedsättningar.

”Under Furuboda Arbetsmarknads senaste fem verksamhetsår har vi hjälpt hundratals personer med funktionsnedsättning till en anställning. Endast en handfull av dessa har varit i offentlig sektor”, skriver Leif Berg och Lars Gustavsson.

 

ANNONSER
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
ANNONSER
 • Annons för STIL
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Tidvis
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Fremia
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för JAG
 • Annons för Primass
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för Tobii Dynavox