Film för alla med Movietalk

Movietalk är ett hjälpmedel för alla som har svårt att hinna läsa undertexter eller se vad som händer på bioduken. Appen är gratis men biograferna får ännu så länge inget stöd för att köpa in den utrustning som krävs.

I ett projekt finansierat av Post- och Telestyrelsen har Dyslexiförbundet FMLS tagit fram en app som gör att personer med lässvårigheter eller synskada ska kunna tillgodogöra sig vad som händer på bioduken.

Appen lanserades under sommaren men ännu har ingen biograf utrustat sin biosalong med teknik som möjliggör användningen av Movietalk. Men det räcker inte med att biografen har utrustning. Filmkopian som visas måste innehålla ljudet för talande textremsa och syntolkning.

Tekniken bygger på talande textremsa och biobesökaren kan både få undertexten uppläst och filmen syntolkad. Appen synkas direkt med filmen, och allt man behöver är en smart telefon och hörlurar.

Appen blev klar i somras och då kördes flera visningar av filmen Jakten på biograferna Victoria i Stockholm och Borgen i Visby.

Inger Rålander säger att man jobbar med att få politikerna att förstå att biograferna kan behöva ekonomisk stöd för att installera den nya tekniken.

– Biograferna skulle få fler biobesökare och nå en helt ny målgrupp, inte bara oss med dyslexi utan även personer som har synnedsättningar, säger Inger Rålander på Dyslexiförbundet.