”Finansministern skapar stor oro och skadar LSS”

– Att ställa utsatta grupper mot varandra är en usel och cynisk politik. Magdalena Andersson föregriper också den av regeringen aviserade översynen av LSS, Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade, när hon deklarerar att det finns ”luft i systemet”.
Det säger Assistansanordnarnas ordförande Cecilia Blanck.

Uttalandet görs idag av ordflranden för Assistansanordnarna, som samlar landets 23 största värdegrundsbaserade assistansanordnare.

Finansministern kritisereas för uttalandet om att den statliga assistansersättningen måste dämpas för att Sverige ska klara av att finansiera ett humant flyktingmottagande.

– Magdalena Anderssons uttalande har skapat oro hos såväl assistansanvändare som assistenter, säger Cecilia Blanck.

Hon betonar att 96 000 personer arbetar som personliga assistenter. Vidare hänvisar hon till beräkningar gjorda av nationalekonomen Stefan de Vylder. de Vylder menar att assistansersättningen, förutom att den ger personer med omfattande funktionsnedsättningar möjligheter att leva fria liv som andra medborgare, ger andra positiva effekter på samhällsekonomin.

90 procent av assistansersättningen går till lönekostnader, enligt Assistansanordnarna. Av en miljard kronor i utgift kommer över hälften tillbaka till samhället via sociala på avgifter drygt 30 procent, skatt på cirka 30 procent och moms på det som konsumeras.

– Magdalena Andersson begår ett tankefel när hon tror att besparingar på assistansersättningen innebär en samhällsekonomisk vinst. Det är precis tvärtom. Finansminstern måste snabbt förtydliga sig så att förtroendet för regeringens intentioner att se över LSS med hänsyn tagen till FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, inte tar större skada, säger Cecilia Blanck.