Nyheter

Fler barn borde få träffa arbetsterapeuter


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Det behövs fler arbetsterapeuter inom vården och skolan. Det menar förbundet Sveriges Arbetsterapeuter och dess ordförande Lena Haglund. Barn med synliga och svåra funktionsnedsättningar uppmärksammas och får relativt bra vård inom habiliteringen, men de som har osynliga funktionshinder hamnar lätt mellan stolarna och blir utan hjälp.
 

Foto på Lena HaglundDet behövs fler arbetsterapeuter inom vården och skolan. Det menar förbundet Sveriges Arbetsterapeuter och dess ordförande Lena Haglund. Barn med synliga och svåra funktionsnedsättningar uppmärksammas och får relativt bra vård inom habiliteringen, men de som har osynliga funktionshinder hamnar lätt mellan stolarna och blir utan hjälp.

– Jag tänker främst på de som ses som stökiga ungdomar. I USA har man ett system där man har arbetsterapeuter inom skolan. Det gör att de finns till hands och kan hjälpa ungdomar med olika svårigheter och även stresshantering, något som är ett stort problem idag, främst för unga flickor, säger Lena Haglund.

Hon menar inte att det måste finnas en arbetsterapeut i varje skola, men att möjligheten ska finnas att skicka ungdomar med svårigheter till en arbetsterapeut. På så sätt skulle fler barn och ungdomar kunna få tillgång till hjälp.

– Dessutom vore det bra om vi utbildade fler arbetsterapeuter så att de skulle kunna arbeta mer med att till exempel utforma anpassade lekplatser. I Luleå har en arbetsterapeut precis arbetat med en lekplats och då blir lekplatserna anpassade för alla barn, säger Lena Haglund.

 

ANNONSER
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Mo Gård
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
ANNONSER
 • Annons för Primass
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för STIL
 • Annons för JAG
 • Annons för Särnmark
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Tidvis
 • Etac R82 Toucan ståstöd
 • Annons för Fremia
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Made for Movement