Fler får ersättning för skador inom vården

Ersättningarna för skador i vården har fördubblats under de senaste tio åren. I genomsnitt beviljats numera 28 svenskar varje dag ekonomisk kompensation, enligt Dagens Nyheter.
Från årsskiftet gäller en ny patientsäkerhetslag som väntas öka både antalet anmälningar och ersättningar.

Till DN säger Jon Ahlberg, chefsläkare på Löf, Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, att man räknar med att antalet skadeståndsärenden ska öka ytterligare.

Hittills har patienter och anhöriga fått vända sig till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) med klagomål på vården. Den nya lagen innebär att man istället ska klaga hos Socialstyrelsen.
Samtidigt ökar möjligheterna att vidta åtgärder mot olika vårdgivare och hälso- och sjukvårdspersonal.

Förlossningsskador, feldoserade läkemedel, förväxlade provsvar och infektioner i operationssår är exempel på vanliga skador inom sjukvården.

Läs hela artikeln på www.dn.se