Fler funkisfamiljer nekas parkeringstillstånd

Är det möjligt att överhuvudtaget tillämpa ett föräldraansvar på barn som är i behov av parkeringstillstånd för rörelsehindrade personer? Det skriver jur kand Karin Ståhlnacke i denna debattartikel.

Tekniska förvaltningar runt om i landets kommuner bedömer regelbundet ansökningar om parkeringstillstånd från föräldrar som har barn med omfattande funktionsnedsättningar. Beroende på var i landet dessa barn bor så bedöms deras ansökningar olika.

Hänvisar till föräldraansvar

I vissa kommuner beviljas barn parkeringstillstånd, då man har förståelse för att större parkeringsrutor samt närhet till ingång behövs när barn exempelvis förflyttas med hjälp av rullstol. Andra kommuner beviljar dock inte dessa ansökningar och hänvisar i sina avslag till ett så kallat föräldraansvar.

Avseende det ansvar som föräldrar har att utöva tillsyn över sina barn kan följande sägas. Ett normalt föräldraansvar bör man rimligtvis tillämpa för alla typer av tillsynsbehov som normalt sett kan uppkomma för alla vårdnadshavare oavsett om barnet har en funktionsnedsättning eller inte.

Andra förutsättningar

Så ser inte tillsynens förutsättningar ut för barn som inte kan förflytta sig självständigt.

En förälder till ett barn som kan förflytta sig självständigt kan köra bilen hela vägen till parkeringsplatsen, parkera bilen och gå ut och öppna bildörren till barnet samtidigt som barnet sitter tryggt fastspänt i sitt säkerhetsbälte. Det finns således förutsättningar att utöva tillsyn över barnet under hela detta parkeringsmoment på ett kontrollerat och säkert sätt.

Rullstol kräver utrymme för ut- och inlastning

Barn som förflyttas med rullstol eller elrullstol behöver utrymmet på parkeringsplatsen för att lasta in och ur sitt förflyttningshjälpmedel. Ut- och inlastning av barnet och barnets utrymmeskrävande hjälpmedel är väsentligt mer krävande än exempelvis en barnvagn och skötväska. Detta utrymme finns inte på en ordinarie parkeringsplats.

När man nekar barn parkeringstillstånd så hänvisar man vårdnadshavarna till att nyttja särskilda av- och pålastningsplatser som ofta ligger i nära anslutning till entréer.

Hur ska man då kunna utöva tillsyn över sitt barn om man måste lämna barnet där en stund medan man kör bort för att parkera bilen på en ordinarie parkeringsruta?

Lagen kan inte tolkas som att tillstånd ska begränsas

Om tekniska förvaltningar fortsätter tillämpa föräldraansvar på barns ansökningar skulle det innebära att parkeringstillstånd aldrig kan beviljas till barn med funktionsnedsättningar. En sådan kategorisk avgränsning har aldrig kommit till uttryck i vare sig lag, förarbete eller praxis eller i någon föreskrift.

Om lagstiftaren hade haft en sådan vilja att begränsa rätten till parkeringstillstånd, när det gäller barn, hade det gått att finna i vart fall någon form av vägledning i rättskällorna som hade gett uttryck för denna tanke.

Karin Ståhlnacke
Jur. kand., God Juridik