Fler speciallärare ska rädda stödet i skolan

Regeringen vill utbilda 3000 fler speciallärare de närmaste fem åren.
Den kommande vårbudgeten rymmer en satsning på fördubblad speciallärarutbildning.

Vidare införs en examenspremie på 50 000 kronor för både speciallärare och specialpedagoger.

Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén välkomnar den utökade lärarutbildningen – men är kritisk till examenspremien.

– Examensgåva är en helt otillräcklig åtgärd. Det handlar om några ynka hundralappar om man räknar om det till månadslön under den tid som man kan förväntas jobba som speciallärare, säger Eva-Lis Sirén som istället efterlyser en höjd lön.

Satsningen görs för att förbättra skolresultaten genom tidiga insatser till elever i behov av särskilt stöd.

– Det är alldeles uppenbart att det behövs fler speciallärare för att kunna möta det behov som finns av stöd till eleverna. Politikerna har nu tagit intryck av Lärarförbundets rapport om särskilt stöd och äntligen insett situationens allvar, säger Eva-Lis Sirén.