Flickor med ADHD bagatelliseras ofta inom vården

Flickor som har ADHD- eller autismsymtom tas ofta inte på allvar när de söker hjälp inom sjukvården. De blir ofta bagatelliserade eller feltolkade, enligt en avhandling från Sahlgrenska akademin.

– Det är synd, eftersom det numera finns effektiva behandlingsmetoder både vid autism och ADHD, säger Svenny Kopp, doktorand på institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska akademin och överläkare i barn- och ungdomspsykiatri vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.

– Det behövs mer utbildning om flickor med psykiska problem, sociala interaktionssvårigheter och/eller uppmärksamhetsproblem inom alla samhällets offentliga verksamheter, säger Svenny Kopp.

Det är ett hundratal flickor som ingår i undersökningen. De flickor som hade autism eller ADHD hade ofta även ångest, depression och läs- och skrivsvårigheter. Många hade blivit mobbade och hade stor skolfrånvaro.

Här finns hela avhandlingen Girls with social and/or attention impairments.

FAKTA OM AUTISM OCH ADHD
Ungefär ett barn på 100 födda har autism och det är vanligare bland pojkar än hos flickor. Typiska symtom är tidigt debuterande (före tre års ålder) stora svårigheter med socialt samspel och rigida, stereotypa beteenden. ADHD står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder, och är en störning i utvecklingen hos barn som ger uttryck i bristande uppmärksamhet, koncentrationssvårigheter, överaktivitet och impulskontrollbrist. Flera procent av alla barn har ADHD, pojkar oftare än flickor. (Källa Sahlgrensak akademin)