Fokus på barn och unga ska locka fler föräldrar till Ett Bra Liv

PRESSMEDDELANDE 2008-03-31 från Föräldrakraft och Stockholmsmässan
Fler föräldrar och anhöriga till unga med funktionsnedsättningar ska lockas till mässan ”Ett Bra Liv” på Stockholmsmässan den 9-11 september 2008. Därför startar Stockholmsmässan och tidningen Föräldrakraft ett samarbete i Ett Bra Livs seminarieprogram.

– Vi utvecklar mässan och ser denna bransch som mycket positiv och i förändring. Under tre mässdagar ska hallen sjuda av aktiviteter, vi har redan ett brett seminarieprogram som också kommer att locka många besökare och spännande möten kommer att skapas, säger Susann Moberg, projektledare för Ett Bra Liv på Stockholmsmässan.

Ett Bra Liv väntas få fler än 7000 besökare och över 100 utställare inom hjälpmedel och andra områden som berör alla svenskar, ung som gammal.

Stockholmsmässan och Föräldrakraft kommer under våren att planera aktiviteter kring aktuella frågor som är viktiga för barn, unga och unga vuxna. I planerna ingår bland annat en anhörigkonferens.

Föräldrakrafts målgrupp är dels föräldrar till barn, unga och unga vuxna med funktionsnedsättningar, dels professionella som möter familjerna inom exempelvis vård, skola och myndigheter. Tidningens mål är att öka kunskapen och driva på utvecklingen för att unga med funktionsnedsättningar ska ha samma möjligheter som alla andra.

– Ett Bra Liv är ett utmärkt tillfälle för oss att nå ut till både anhöriga och professionella. Vi kommer att ha en utförlig special om mässan i Föräldrakrafts augustiutgåva och vi blir också aktiva på mässan för att möta så många läsare som möjligt. Vidare kommer vi att ha en kontinuerlig rapportering om nyheter kring Ett Bra Liv på vår webbsajt, säger Valter Bengtsson, ansvarig utgivare för Föräldrakraft.

Besökarna på Ett Bra Liv får möjlighet att träffa både redaktion, kundtjänst och marknadsavdelning från Föräldrakraft i tidningens monter.

I Föräldrakraft 4, 2008 kommer vi att tipsa om nyheter och aktiviteter på mässan och vad föräldrar, barn och proffs kan få ut av ett besök. Pressreleaser och andra tips till redaktionen sändes till info@faktapress.se
Utgivningsdag för nr 4 är 29 augusti 2008. Materialdag för annonsering är 11 augusti. Upplaga: 15 000 exemplar.

Fakta om Ett Bra Liv – När hjälpmedel förenklar.
Ett Bra Liv är både en bransch- och publik mässa med alla som har behov av något slags hjälpmedel som målgrupp. Viktiga grupper är personer med funktionsnedsättning, äldre och anhöriga. Yrkesgrupperna är sjukgymnaster, arbetsterapeuter, undersköterskor, personliga assistenter, sjuksköterskor, vårdbiträden, inköpare/upphandlare, biståndsbedömare, politiker och hjälpmedelskonsulenter. Mässan samarbetar om seminarieprogram och aktiviteter med Föräldrakraft, Karolinska Institutet, BraVå, FSA, LSR, Ylab, Rekryteringsgruppen, AHR och Kommunal.

Mer information om Föräldrakraft:
Valter Bengtsson, ansvarig utgivare, tel 08-4100 5636, mobil 0709-560852, valter.bengtsson@faktapress.se
Webbsajt för tidningen Föräldrakraft: http://www.foraldrakraft.se

Mer information om Ett Bra Liv:
Susann Moberg, projektledare, tel 08-749 41 44, susann.moberg@stofair.se www.ettbraliv.com