För krångligt att anpassa arbetsplatsen – därför kommer inte jobben

”Det är för komplicerat att anpassa arbetsplatsen.” Det är det vanligaste skälet till att företag inte anställer fler personer med funktionsnedsättningar, enligt en ny undersökning från Samhall och Handu.

– Många företag tror att det är besvärligt att ha personer med funktionshinder bland personalen, och anställer därmed inga. Fler goda exempel, en bättre matchning mellan jobb och arbetssökande och mer insikt i näringslivet om möjligheterna kan ändra på detta, säger Lars Lööw, utvecklingsdirektör i Samhall.

Sysselsättningen bland personer med funktionsnedsättningar är bara 57 procent, vilket kan jämföras med 80 procent för den övriga befolkningen.
För att ta reda på orsakerna har Samhall låtit utredningsinstitutet Handu göra en enkät bland 300 företag.

På frågan ”Varför tror du att många företag avstår från att anställa medarbetare med funktionshinder?” blev de vanligase svaren:
1. Det är för komplicerat att anpassa arbetsplatsen (24 procent)
2. Funktionshindrade söker sällan de lediga jobben (19)
3. Det kräver särskild arbetsledning som de inte har tid eller kompetens för (18)
4. Många arbetsgivare har fördomar om funktionshindrade (14)
5. Funktionshindrade kan inte jobba lika effektivt som andra (8)

På frågan ”Vad krävs för att ditt företag ska överväga att anställa personer med funktionshinder nästa gång ni ska rekrytera?” blev de vanligaste svaren:
1. Vi kan anställa funktionshindrade om kompetensen är rätt (23)
2. Ekonomiskt stöd för nödvändig anpassning av arbetsplatsen (17)
3. Att först ha arbetsprövning och/eller praktik (14)
4. Ekonomiskt stöd, exempelvis lönesubvention, skattereduktion (14)
5. Hjälp att hitta en person med rätt kompetens för jobbet (12)

Enkäten finns att läsa på Samhalls webbplats på http://www.samhall.se/templates/news____1668.asp