Föräldrakooperativ kan ge bättre vård och omsorg

Kooperativa företag startade av föräldrar kan bli lösningen för att skapa vård och omsorg som är ordentligt anpassad för barn och unga med funktionshinder.

Det tror näringsminister Maud Olofsson som idag medverkade på Konkurrensverkets konferens om planerna på att öka konkurrensen inom vård och omsorg.
   
Konferensens tema, om konkurrens från privata företag som ett sätt att förbättra välfärd och valfrihet, drog storpublik från kommuner, landsting och organisationer.

Men barn och unga tycktes vara en bortglömd grupp i programmet, som utgick från äldres behov.

– Jag får ta på mig skulden för det, sa konkurrensverkets chef Claes Norgren till Föräldrakraft. Det var av praktiska skäl om vi begränsade oss till äldreomsorgen.

Föräldrakraft frågade Maud Olofsson hur hon tror att man kan få bättre fokus på barn och unga – och undvika att nya lösningar enbart fokuserar på äldre och köpstarka 40-talister, som kan vara en mer lönsam målgrupp för privata entreprenörer.

Hon menar att det är naturligt att nya privata företag börjar sina satsningar ”där det är enklast”, men tycker att de senaste årens framväxt av friskolor visar att det även finns stort intresse för barn och unga.

– När det gäller friskolor har det många gånger varit föräldrar som tagit saken i egna händer och sedan har intresset ökat även bland företagen, sa Maud Olofsson.

Tror du att föräldrar kommer att kunna starta verksamhet inom vård och omsorg?
– Absolut! Det är inte alls osannolikt att föräldrar går ihop och startar upp verksamheter som kan vara anpassade för barn med speciella handikapp.

Maud Olofsson tror att både kooperativa företag och ideella initiativ kan spela en viktig roll när vård och omsorg öppnas upp för ökad konkurrens.

– Hittills har de inte haft några befogenheter att göra några insatser, sa Maud Olofsson som dock inte gav några konkreta exempel på hur föräldrar, kooperativ eller ideella satsar ska stimuleras att starta vårdföretag.

– Vi behöver diskutera detta mer inom alla områden. Ett bra exempel på hur företagandet kan öka är satsningen på konkurrens inom personlig assistans, vilket var en stor nyhet under den förra borgerliga regeringen och som har gett massor av nya företag.

Näringsministern avslöjade att regeringen i morgon (torsdag) beslutar om att stopplagen för privata sjukhus ska tas bort. Vidare framhöll Maud Olofsson att det kommer ett nytt avknoppningsstöd för offentliganställda som vill starta eget och stimulanser till kvinnor som vill bli entreprenörer inom vård och omsorg.

Som svar på kritiska frågor om att privatiseringen av vård och omsorg leder till ökade klyftor påpekade Maud Olofsson att dagens system inte är heller är lika för alla:

– Den som skriker högst har fått plats längst fram i kön till vård och omsorg, sa Maud Olofsson.