Föräldrakraft i Almedalen: Vi frågar ut ledarna för partiernas ungdomsförbund

Ett av de hetaste inslagen i årets Almedalenveckan i Visby i juli blir Föräldrakrafts utfrågningar av Sveriges viktigaste unga toppolitiker. Samtliga ledare för riksdagspartiernas politiska ungdomsförbund medverkar i utfrågningar som Föräldrakraft anordnar på Hamngatan respektive Skeppsbron.

Det här kan bli Almedalens mest spännande politikerutfrågning, eftersom vi här möter de mest framstående ungdomspolitikerna.

Det handlar bland annat om framtiden skola, jobb och tillgänglighet. Hur vill ungdomsförbunden förändra villkoren för barn, unga och unga vuxna med funktionsnedsättningar?

Det blir separata utfrågningar på olika dagar under perioden 5 juli till och med 9 juli.

Platsen är Hamngatan respektive Skeppsbron och vi har fått klartecken från följande personer:
Måndag 5 juli kl 12.00: Adam Cwejman, Liberala ungdomsförbundet. Hamngatan.
Måndag 5 juli kl 13.00: Magnus Andersson, Centerns ungdomsförbund. Hamngatan.
Tisdag 6 juli kl 10.00: Maria Ferm, Grön ungdom. Hamngatan.
Tisdag 6 juli kl 11.00: Ida Gabrielsson, Ung vänster. Hamngatan.
Tisdag 6 juli kl 13.00: Charlie Weimers, Kristdemokratiska Ungdomsförbundet. Hamngatan.
Onsdag 7 juli kl 11.30: Jytte Guteland, SSU. Hamngatan.
Fredag 9 juli kl 15.30: Niklas Wykman, Moderata ungdomsförbundet. Skeppsbron.