Föräldrakraft officiell mässtidning för Malmös nya hjälpmedelsmässa

Föräldrakraft är officiell mässtidning för Malmös nya stora hjälpmedelsmässa FRI 2012 den 26-27 september 2012.
Bakgrunden är att både mässarrangören Hjälpmedelsteknik Sverige och Föräldrakraft vill slå ett slag för ökad kunskap om nya hjälpmedel och hur personlig assistans fungerar.

– Intresset för vår nya mässa är mycket stort, inte minst när det gäller lösningar för kommunikation och kognition, säger Annette Sandström, projektledare för FRI 2012.

– Vi är glada att kunna göra en riktigt bra mässtidning om både hjälpmedel och assistans, två områden där stora förändringar är aktuella, säger Valter Bengtsson, Föräldrakraft.

FRI 2012 väntas ha cirka 100 utställare och flera tusen besökare. Mässan arrangeras den 26-27 september på Stadionmässan i Malmö. Mässans hemsida finns på www.fri2012.se

Föräldrakraft är den ledande tidskriften om funktionsnedsättningar, med en upplaga på 20 000 exemplar. Tidningen utges sedan 2006 av det oberoende förlaget FaktaPress AB.

Mässtidningen, Föräldrakraft nr 4, har riktad distribution till mässans viktigaste målgrupper i augusti samt delas ut till mässbesökarna i september.