Nyheter

”Föräldrar bör få bättre utbildning i teckenspråk”


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Föräldrar bör få mer utbildning i teckenspråk, anser David Lega (KD) som idag firar Teckenspråkets dag med en ny videoblogg.

Föräldrar bör få mer utbildning i teckenspråk, anser David Lega (KD) som idag firar Teckenspråkets dag med en ny videoblogg.

Föräldrakraft ställde frågan till David Lega, andre vice ordförande för Kristdemokraterna, varför han gör en videoblogg om teckenspråk.

– Videobloggen är det naturliga valet att framföra mitt budskap en dag som Teckenspråkets dag. Det är ett praktexempel på att dagens teknik underlättar för alla att få ta del av mitt budskap.

Vilka frågor är aktuella när det gäller teckenspråk?
– Idag är inte teckenspråket ett nationellt minoritetsspråk men det är ofta motiverat att se det som det och därför bör samhället jobba för att förstärka teckenspråkets ställning på olika sätt.

Vilka problem tycker du är viktigast att åtgärda?
– Föräldrar med döva och hörselskadade barn bör få fler timmar TUFF, Teckenspråksutbildning för föräldrar, och utbildningen borde göras mer flexibel.
–  Utredningen ”En samlad tolktjänst” föreslår en bättre och mer likvärdig tillgång till tolk, bättre kvalitetsutveckling och bättre resurs- och kostnadseffektivitet. För mig låter det som om det skulle betyda mer och bättre tolktjänst för samma skattepengar som idag, så därför hoppas jag att detta genomförs snarast.

Vilken betydelse anser du att Teckenspråkets dag har?
– För döva personer och för vissa personer med hörselnedsättning är teckenspråket första språk och därmed modersmål. Därför har teckenspråket stor betydelse för att människor ska kunna kommunicera i samhället.

 

ANNONSER
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Mo Gård
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
ANNONSER
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Primass
 • Annons för STIL
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för Fremia
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för HD Motion
 • Annons för JAG
 • Etac R82 Toucan ståstöd