Föräldrar får hjälp att ställa krav på stöd i skolan

Hörselskadades Riksförbund HRF satsar på att barn med hörselskador ska få rätt stöd i skolan.
Därför har man genomfört en rad föräldrarseminarier runt om i landet. Ett sista seminarium äger rum i Göteborg den 28 september.

Syftet är att ge föräldrar rätt kunskap för att kunna ställa krav på skolorna.

”Seminarierna ger en rad tips om hur du kan ta stöd av forskning och juridik”, skriver HRF i sin inbjudan.
Föräldrarna får bland annat information om den nya skollagen och de nya möjligheterna för elever och föräldrar att överklaga beslut om särskilt stöd.

”Lagen ger alla barn rätt till en fullgod utbildning på sina villkor. Men tyvärr är det långt ifrån självklart att skolan har tillräcklig kunskap eller rätt utformad undervisning och skolmiljö för elever med hörselnedsättning”, skriver HRF vidare i sin inbjudan.

Läs mer på HRF:s webbplats