Nyheter

”Föräldrar har pressats välja särskola för sina barn”

Denna artikel handlar om

 

Allt fler skolbarn lämnar nu särskolan. Samtidigt avslöjar Skolinspektionen att föräldrar känt sig tvingade att ge sitt medgivande till att placera deras barn i särskolan.

Allt fler skolbarn lämnar nu särskolan. Samtidigt avslöjar Skolinspektionen att föräldrar känt sig tvingade att ge sitt medgivande till att placera deras barn i särskolan.

Hittills i år har 46 barn skrivits ut ur särskolan efter att ha placerats där på felaktiga grunder.

Nya inspektioner visar dock att kommuner har fortsatt göra bristfälliga särskoleutredningar under 2011.

Flera föräldrar berättar att de känt sig tvingade att ge sitt medgivande till att placera deras barn i särskolan, uppger Skolinspektionen.

Bristerna verkar vara särskilt allvarliga när det gäller barn med utländsk bakgrund.

Många föräldrar tror att deras barn går i särskolan på grund av svårigheter med det svenska språket, språkstörningar, dyslexi, kulturella skillnader i uppförandet eller på grund av sociala problem hemma, uppger Skolinspektionen.

– Ansvariga för särskolan måste nu ta problemen med rättsosäkerheten på allvar, säger Ann-Marie Begler, generaldirektör för Skolinspektionen.

  

 

Annons
Annons för Humana
Annons
Annons för HEA Medical
Annons
Annons för Tobii Dynavox
Annons
Annons för JAG
Annons
Annons för Move & Walk
Annons
Annons för Etac
Annons
Annons för Primass
Annons
Annons för Tidvis
Annons
Annons för Etac
Annons