Föräldrar hyllas

Hur man kan få stöd och kraft att vara förälder ska Bräcke Diakoni föreläsa om i Almedalen.

Det handlar även om hur man som förälder kan få hjälp med att samordna kontakter runt sitt barn med funktionsnedsättning.

– Föräldrastöd är ett eftersatt område, vi vill med vårt projekt ”Att växa – ett projekt om transition” skapa mötesplatser och uppmuntra föräldrarna att ta kontakt med varandra för att utbyta erfaren­heter, säger Maria Blad som är projektsamordnare och som annars jobbar som kurator på habiliteringen på Riksgym­nasiet.

Det handlar också om att få kunskap för att kunna bemästra sin situation på bästa sätt eller bara få möjlighet till avkoppling och återhämtning. För ungdomarna erbjuder projektet träffar och temahelger där syftet är att få ett medvetet förhållningssätt till att bli vuxen, gentemot sig själv, sina föräldrar och omgivningen.

Hon berättar att många föräldrar uttrycker en oro för hur det ska bli efter att barnet fyllt 18 år.
- Vi hoppas att verksamheten kan permanentas efter 2013 och omfatta alla föräldrar som har barn med funktionsnedsättning.

Projektet startade 2010 med stöd från Allmänna arvsfonden. Målgruppen är elever som går på Riks­gym­nasiet och föräldrar. Sam­man­lagt deltar 90 personer.

Föräldrakraft skrev i nummer 6, 2011, om projektet ”Personlig koordinator”, som Bräcke Diakoni också kommer att berätta om på Almedalen. +