Föräldrar kräver bättre omvårdnad på gruppboende

Föräldrarna kämpar för att få ordning på ett gruppboende för en grupp ungdomar med funktionsnedsättningar i Karlskrona. De anser att det finns brister både i omvårdnad, kunskaper och handledning.

Föräldrarna har vänt sig till länsstyrelsen för att få hjälp. Även handikappförvaltningen har begärt en tillsyn, rapporterar Blekinge Läns Tidning.

Enligt tidningen konstaterade föräldrarna redan strax efter inflyttningen att boendet inte höll den kvalitet som kommunen är skyldig till, enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Föräldrarna klagar på att omvårdnaden är bristfällig på boendet. Både ledningen och personalen sägs ha bristfälliga kunskaper. Enligt förvaltningschefen trivs inte personalen som dessutom överväger att säga upp sig.

Läs hela artikeln här