Föräldrar måste kräva datorstöd i skolan

Med hjälp av ny teknik kan många barn med funktionshinder lättare ta till sig informationen i skolan.

– Många barn med svårigheter kan gå integrerat i den vanliga skolan om bara rätt datorstöd ges, säger Jane Brodin, professor i barn- och ungdomsvetenskap på Lärarhögskolan.

Men enligt en ny rapport från Lärarhögskolan i Stockholm använder sig skolan alldeles för lite av tekniska hjälpmedel för dem som behöver, trots att föräldrar till barn med funktionshinder som använt datorer menar att de haft stor betydelse för barnets utveckling, både utbildningsmässigt och socialt.

– Den nya tekniken gör det möjligt för många av elever med svårigheter att tillgodogöra sig samma utbildning som sina klasskamrater. Det är barn med funktionshinder som skulle vara de stora vinnarna, men på många skolor får inte eleverna de hjälpmedel de borde ha rätt till, säger Jane Brodin.

Nu uppmanar hon alla föräldrar till barn med funktionshinder som går i den vanliga skolan att ställa högre krav på lärare och skolledning.

Projektet ”IKT (Informations- och kommunikationsteknik) som en integrerande länk för barn och unga med rörelsehinder” genomfördes av Jane Brodin och Peg Lindstrand, universitetslektor i pedagogik på Lärarhögskolan och presenteras nu för att inspirera till ett flitigare användande av tekniska hjälpmedel.

– Vi har sett hur bra tekniken kan hjälpa barn med funktionshinder att hänga med i skolarbetet, men tyckte inte att vi kunde se ett särskilt stort intresse för det ute bland skolorna och hos myndigheterna. När vi granskade skolor runt om i Sverige upptäckte vi att det var väldigt svårt att hitta goda exempel där datorerna användes på bästa sätt, säger Jane Brodin.

Mycket kan ändras med information
Hon tror att detta beror på dålig flexibilitet och okunskap bland lärare och tror att det första steget i att förbättra elevernas situation är att informera föräldrarna om att de måste ställa krav på skolan.

– En skola för alla ska vara en skola där alla barn kan tillgodogöra sig undervisningen lika mycket. Om detta inte fungerar för en elev är det skolans ansvar att söka andra lösningar. Det är svårt för föräldrar att påverka, men det krävs för att skolan ska förstå att man måste ge eleven resurser, säger Jane Brodin.

Rapporten ”Datorn är en penna för mig” är en populärvetenskaplig version av slutrapporten ”IKT som en integrerande länk för barn och unga med rörelsehinder” och beskriver slutsatsen från projektet. Jane Brodin hoppas nu att många föräldrar läser rapporten och inspireras, eftersom hon tror att det är viktigt att föräldrar blir mer medvetna om hur viktigt det är att själv trycka på.

– Vi tror att många barn kan gå integrerat i den vanliga skolan om bara rätt datorstöd ges. Det är en viktig slutsats för oss. Men det krävs att man trycker på så att det händer något på skolorna, säger Jane Brodin.

Handikapporganisationerna och habiliteringen har även de ett ansvar att föra informationen vidare till föräldrar, menar hon.

– Alltför ofta pekar man inom habiliteringen på problemen. De borde istället peka på alla möjligheterna det finns för barnen att utvecklas och få ett mer aktivt liv. Vi måste lyfta barnen, säger Jane Brodin.

Rapporten ”Datorn är en penna för mig” finns att ladda ner gratis på Lärarhögskolans hemsida, www.lhs.se/LHS/Templates/BigPage____1026.aspx .