”Föräldrarnas och barnens sanning är utgångspunkten”

En liten personlig skola med egen gymnastiksal och snart en egen förskola med traditionsenlig höstmarknad och loppis på Gräsvik. Vi behöver vila i växandet nu, säger Helen Allevang, så att vi kan hålla vårt motto.

Karlskrona Montessori­­-fri­skola startade med missnöje över kommunen. Det var långt till beslut och det fanns en önskan hos de pedagoger och föräldrar som startade skolan att kunna påverka. Att alla skulle kunna bli hörda med respekt.

Fortfarande gäller att ”föräldrar och barns sanning är utgångspunkten”, men på sju år har skolan vuxit från 60 barn till 226 och 40 medarbetare och nästa år går de första niorna ut.

Skolan bygger på Maria Montessoris pedagogik och rektor Helen Allevang berättar att pedagogiken används för att förverkliga skolplanen.

Det är viktigt att inte bara titta på läsning och skrivning, barnet måste vara tryggt i skolan för att kunna utvecklas. Basen i pedagogiken och den gemensamma värdegrunden är viktig för skolan.

På förmiddagen planeras lite längre arbetspass och på eftermiddagen, då barnen har störst behov av att röra på sig, planeras gymnastiklektionerna in. Efter­som man har en egen gymnastiksal är det ganska enkelt att planera tider.

Skolan utgår inte från genomsnittet vid planering utan från de barn som behöver stöd.

På skolan finns barn med många olika funktionshinder som Asperger syndrom, autism, dyslexi och rörelsehinder. Ut­gångs­punkten är individen och om ett fritt arbetssätt inte fungerar sätter skolan ramar som passar eleven för bästa möjliga utveckling.

Lärarnas arbetssätt är i grunden personinriktat och anpassat för var och en, så om vissa elever behöver mer kontroll eller andra kontrollsätt är det inget problem.

En skillnad mellan barn med och utan funktionshinder är att kontakten med hemmet tar en större plats för de förstnämnda. Helen berättar hur viktigt det är att personalen har kunskap om funktionshindret för att ha möjlighet att hantera kontakten med hemmet.

Skolan ligger bra till i de olika mätningarna som görs varje år, både den som görs av kommunen och den som skolan själv gör. Kritiska åsikter välkomnas för att rätta till missnöje och fel som kan uppstå.

Föräldrarna är en viktig del av skolan och det har medvetet skapats ett klimat där det är okej att fråga och ta kontakt.

Mobbning och utanförskap finns naturligtvis även på en liten skola som denna, men skolan anser att lösningen är snabba samtal, kontakt med föräldrar och kamratstödjare. Att behandla alla lika är en förutsättning.

Skolan jobbar även med att ha förståelse för att föräldrarna själva kan ha en ”ryggsäck” från sina år i skolan, med egna jobbiga erfarenheter av utanförskap och dålig självkänsla.

I och med att skolan har vuxit varje år och ny personal tillkommit hela tiden ser Helen nu fram mot att utveckla och följa upp verksamheten.

– Låt oss vara still och jobba med det som finns nu, säger Helen.

Helens tips till föräldrar som letar skola till sitt barn är att besöka så många skolor som möjligt och prata med rektor, fråga hur skolan tror att barnen kommer att passa in där.

Tips till de som planerar att starta en skola är att börja i det lilla, skaffa en gemensam värdegrund som tydligt kommuniceras både externt och till ny personal, jobba med arbetslag och att bemöta föräldrar.