Förändra hela världen!

Alla människor fungerar.
Det finns de som fungerar bättre och andra som fungerar sämre inom olika områden. Det finns funktioner som inte alla gånger är helt felfria i alla människor. Därför finns uttrycket ”funktionshinder”. Det innebär inte att man inte kan göra någonting. Det innebär att man är hindrad att göra vissa saker på grund av en mångfald av bakomliggande orsaker.
Men likväl. Alla fungerar. Men vissa kan behöva hjälp att fungera ännu bättre.
Man kan erbjuda möjlighet att förstärka det som kanske är lite svagt med hjälp av det som redan fungerar bra.
För mig är det en självklar sak att alla människor ska erbjudas hjälp att kunna fungera så bra som möjligt i det samhälle vi lever i. Men det är tyvärr långt från självklart för alla.
Ja.
Vi kan låta bli att hjälpa andra människor! Det kan vi!
Och vi kan låta samhällets sårbara och behövande få klara sig själva så gott de kan.
Vi kan leva hela våra liv och låta oss styras av tesen ”sköt dig själv och skit i andra”.
Det är inga som helst problem!
Och dessutom kan vi säkert därmed få leva ganska enkla och okomplicerade liv.

Men är det så vi vill leva?
Den frågan måste varje enskild individ fråga sig själv. Åtminstone en gång i livet.
Jag har gjort det och kommit fram till att jag vill inte leva så!
Jag vill istället försöka vara det stöd som kan förstärka andras svagheter. Jag vill finnas till för andra människor.
Vänlighet och omtanke sprids som ringar på vattnet ut i världen.
Att behandla andra så som man själv vill bli behandlad kanske inte alltid känns helt relevant. För en del människor vill faktiskt behandla sig själva ganska illa.
Kanske vore det mer korrekt att säga ”behandla andra så som du behandlar de du älskar”? För om man ser i andra människor det man ser i de man älskar så ökar känslan av medkännande och kärlek för allt fler medmänniskor i samhället.
Tänk dig att se på hela världen med samma kärleksfulla blick som du ser på de som står din närmast. På vilket sätt skulle det förändra din medkänsla för andra?
Men i första hand vill jag ändå finnas till för min egen familj. De som finns i den närmsta omgivningen. Man skulle kunna säga att de ingår i den första osynliga ringen som finns runt mig. Och därefter kommer andra närstående i min värld. De ingår i nästa ring. Och så vidare och vidare. Ringarna blir fler och fler och sprider ut sig över hela världen, som ringar på vattnet.

Jag är nämligen övertygad om att alla enskilda individer kan förändra hela världen!
Vi kan naturligtvis inte förändra alla människor som bor här.
Men vi kan förändra hela världen – genom att förändra oss själva.
Vi måste börja någonstans och då är det väl enklast att börja med oss själva. Om vi kan börja se oss själva tydligare. Våra egna svårigheter och brister så kanske vi med större förståelse kan möta andra människor i livet. Vi kan dela med oss av vår egen erfarenhet från livet när vi möter nya människor. Och med större förståelse för våra egna svagheter och brister kan vi lättare se dem även i andra. Kan vi förlåta våra egna brister och svårigheter så kan vi även göra det gentemot andra.
Ring efter ring blir påverkad av det vi förstår och förändrar i vår egen närhet och snart sprider vi ut vår erfarenhet ut över hela världen.
Vi finns för vår egen skull. Och vi finns för hela världen. Samtidigt.