Förenklar texten så att den blir läsbar

Svårt att läsa? Förenkla texten!

Enkelhet är idén bakom Precodia, en ny webbsida som automatiskt kan förenkla svensk text så att den blir enklare att läsa.

Precodia delar upp texten på ett sådant sätt att ordens struktur förtydligas. Och då ska texten bli enklare att läsa, lovar leverantören.

Olika personer kan ha olika typer av dyslexi och andra läs- och skrivsvårigheter. Därför kan programmet anpassas så att det passar det egna sättet att läsa.

– Genom att regelbundet läsa uppdelade texter med Precodia tränas de funktioner som på sikt medför att man kan läsa orden utan att behöva dela upp de, berättar Ingela Lewald som fick idén till den nya produkten.

På Precodias webbsajt www.precodia.se kan man själv testa hur det webbaserade programmet fungerar.