Företagen som vill hjälpa unga delta på lika villkor

Bräcke Diakoni, Falck Igel och Mayday Aid deltar alla på Leva & Fungera. Där visar de upp en mängd nyheter som underlättar för barn och ungdomar med funktionsnedsättning att kunna delta på samma villkor som andra.

Mayday Aid

På tur i TwistMayday Aid AB från Kungsbacka kommer att ta med sig många nya produkter till mässan. Dessutom har de med sig sina olika leverantörer för att så mycket som möjligt kunna svara på alla frågor från besökarna.

Mayday har som huvudintresse handikapphjälpmedel som främst riktar sig till barn och ungdomar. De försöker ta in speciella och annorlunda hjälpmedel. Bland annat så har de en stor mängd gåstolar. En av de nya hjälpmedlen som heter Pacer, kan fungera som rollator både framför och bakom brukaren. Man kan enkelt montera på olika tillbehör, som bålstöd, slingsadel eller handtagsgrepp. Då blir Pacern en gåstol som kan ställas in individuellt och få upp de flesta, som har någon rörelse i benen, att gå.

Mayday ska även visa madrassystemet Dreama. Systemet används av barn med svåra felställning, kontrakturer eller som är nyopererade. Även sulkyn Twist visas upp på mässan. Twist har en microstimulerande rygg som gör att varje rörelse känns som massage, vilket ger en skön känsla, minskar spasticitet och bidrar till en bättre kroppsuppfattning hos barnet.

Mer information om Mayday Aid finns på deras sajt http://www.maydayaid.se.

Bräcke Diakoni

Verksamhet hos Bräcke DiakoniTill hösten utvecklar Bräcke Diakoni sin verksamhet med konduktiv pedagogik, Stegen, och startar fritidsgrupper för barn som går inkluderade i olika skolor kring Göteborg. Syftet är att ge barnen en aktiv och social fritid med aktiviteter genomsyrade av konduktiv pedagogik. De har även Stegen TräningCenter som erbjuder träning och boende för barn, ungdomar och vuxna runt om i Sverige.

Bräcke Diakoni är med och organiserar seminariedagen den 22 april, som handlar om barn och funktionsnedsättningar, och kommer då att visa mer av sin verksamhet.

Bräcke Diakoni är en fristående aktör inom idéburen vård och omsorg utan vinstintresse. De erbjuder rehabilitering/habilitering, boende med stöd och omsorg, hospice samt forskning och utbildning.

Mer information om Bräcke Diakoni och deras verksamhet för barn och ungdomar får du om du besöker deras monter på mässan alternativt går in på deras hemsida http://www.brackediakoni.se.

Falck Igel

Compact Rolltalk med IntelligazeFalck Igel kommer med flera nyheter till Leva & Fungera, varav en del visades redan på ID-dagarna i höstas men då enbart som demo- eller betaversioner.

Inom området kommunikation lanseras AKK-startbok för barn från 10 månaders ålder. Avsikten är att ge föräldrar och andra personer i barnets omgivning ett material för att underlätta uppbyggnaden av grafisk kommunikation. I materialet ingår en pärm med 400 symboler, CD-skiva med alla bilderna, kommunikationstärning och trekant med mera.

Även Lightwriter kommer med en helt ny modell. Den har fått ny design och har blivit mer användarvänlig. Den har bland annat inlärningsbar ordlista, ordprediktion, möjlighet att spara egna färdiga fraser, de senaste talsyntesrösterna och SMS-funktion.

För första gången så visas också Compact rolltalk tillsammans med ögonstyrning Intelligaze i helt färdigt format. Den fungerar bra för de med spasticitet och tappar inte så lätt kontakten vid ofrivilliga rörelser. Den har även åtta unika träffpunkter utanför skärmen, som är snabbkommandon till ord eller meningar man använder ofta.

Rolltalk kan även användas tillsammans med styrmodul som kan kopplas till de flesta elrullstolar. Brukaren kan nu både köra sin rullstol och exempelvis ändra sin sittställning.

Den digitala kalendern Memoplanner är nu helt klar och kommer även den att visas upp.

Mer information om Falck Igel finner du här http://www.falckigel.se.

Är ditt företag eller organisation också utställare på Leva & Fungera? Skriv ett mejl till annette.wallenius@faktapress.se och berätta vad ni planerar för aktiviteter på mässan.