Förmedlingarna är vägen till första bostaden

Det kan vara svårt att hitta en lägenhet när man ska flytta hemifrån, särskilt i Stockholm, Göteborg och universitetsstäderna. Idag är det ovanligt att kommunerna har egna bostadsförmedlingar, ofta måste man istället vända sig till fastighetsägarnas egna bostadsköer eller privata bostadsförmedlingar. Din kommun vet vad som gäller på din ort.

Viktigt att veta är att förmedlare ofta kräver betalning i förskott. Maxbelopp de får ta ut för rum är 1 000 kronor och 3 000 kronor för första- eller andrahandskontrakt. Glöm inte att begära ett kvitto på förskottsbetalningen.
Det finns olika former av bostäder för unga. Din ungdom kanske flyttar för att börja studera, då passar en studentbostad perfekt. Andra alternativ kan vara en hyreslägenhet, bostadsrätt eller gruppboende.

1. Studentbostad
Om din ungdom ska studera på högskolan kan det vara smart att försöka leta upp en studentbostad. I alla universitetsstäder finns förmedlingar för studentbostäder. Din ungdom måste ställa sig i kö för att få en bostad och hos många förmedlingar går det bra att börja köa innan man sökt till ett universitet eller en högskola. För att hitta förmedlingar i rätt stad kan du surfa in på www.sokstudentbostad.se.

Köerna kan vara långa hos förmedlingarna. Den person som av fysiska, psykiska eller sociala skäl behöver ha en lägenhet fort kan ansöka om förtur hos de flesta förmedlingar. Rolf Svensson, vd för AF Bostäder, studentbostadsförmedling i Lund, berättar att cirka 50 personer ansöker om förtur varje år i Lund och att de flesta godkänns.
För att ansöka om förtur kräver förmedlingarna att din ungdom kan visa upp ett läkarintyg som intygar att ungdomen har särskilda behov av en lägenhet. Det kan handla om att man behöver särskild hjälp för att man har ett rörelsehinder eller en viss sjukdom.

I de stora universitetsstäderna finns några få handikappanpassade bostäder som inte ska vara svåra att få tillgång till. I Lund har man handikappdeklarerat alla bostäder, berättar Rolf Svensson. Han menar även att stora städer som Stockholm och Göteborg har följt Lunds exempel.

2. Hyreslägenhet
En hyreslägenhet är en bra lösning när man flyttar hemifrån. Det kan vara dyrt att köpa en lägenhet åt ditt barn och ungdomar har ofta lust att se sig om i världen innan de binder sig till en egenägd bostad. Därför kan det vara klokt att avvakta med att köpa en lägenhet.

I storstäderna kan det dock vara svårt att hitta en hyreslägenhet. Viktigt är därför att ta reda på vilka bostadsköer kommun, privata förmedlingar och fastighetsägare erbjuder. I Stockholm kan du till exempel vända dig till Stockholms stads bostadsförmedling, www.bostad.stockholm.se.
Många gånger kan det vara smart att själv vända sig direkt till fastighetsägarna. De stora bostadsbolagen har ofta en intern kö som endast nuvarande hyresgäster får stå i. I de städer som inte har någon kommunal bostadskö är chansen större att hitta andra köer.
Vissa förmedlare och fastighetsägare har en speciell förturskö för personer med funktionshinder. Ta reda på vilka sådana möjligheter som finns.
Ställ ditt barn i kö så tidigt som möjligt!

3. Hyra i andra hand
Många ungdomar hyr lägenhet i andra hand för att lösa problemet med att hitta en egen lägenhet. Se till att din ungdom skriver på ett kontrakt där det tydligt står hur lång hyrperioden är, annars finns risk att han eller hon plötsligt blir utkastad.

En andrahandslägenhet går att hyra möblerad och då bör ungdomen och förstahandshyresgästen även göra en inventarielista över möblemanget och tillbehören som finns i lägenheten. Man får vara beredd på att betala fem till tio procent av inventariernas slitage per år. Enligt Konsu­mentverket är det också skäligt att betala 100 kronor extra i månaden om möblemanget är värt 12 000 kronor eller mer.
Tycker du och din ungdom att hyran verkar hög jämfört med en likvärdig lägenhet, kontakta hyresnämnden. Första­handshyresgästen kan då bli skyldig att betala tillbaka delar av hyran.

4. Bostadsrätt
Fördelen med att skaffa en bostadsrätt till ditt barn är att man får en större valfrihet och att månadshyran ofta blir lägre. Problemet är att det är dyrt att köpa en lägenhet.

5. Gruppboende
Ett gruppboende kan vara ett bra alternativ för personer med till exempel utvecklingsstörning. Gruppboendet är ett litet antal lägenheter med gemensamt kök, matsal och vardagsrum. Man har även tillgång till personal dygnet runt.

Man betalar för vård, omsorg, mat och hyra i förhållande till behov och inkomst. Ett gruppboende kan vara väldigt trevligt på många sätt, då man inte behöver flytta till en egen tom lägenhet där man bor ensam, utan får sällskap av alla andra.