”Försäkringskassan måste fördubbla antalet handläggare”

Peter Brusén, chef för socialstyrelsens handikappenhet, har bitter erfarenhet av hur svårt det kan vara att skaffa jobb.
För sex år sedan bröt han ryggen i en olycka.
– Det gick jättebra att komma tillbaka efter olyckan, men då ringde Försäkringskassan och ville pensionera mig, trots att de aldrig hade träffat mig, berättar Peter Brusén.

Peter Brusén berättade om sin dust med Försäkringskassan vid en konferens arrangerad av Samhall nyligen.

Konferensen handlade om ungdomar som har funktionshinder och står utanför arbetsmarknaden.

Peter Bruséns egen slutsats av sin kamp för att återkomma till arbetslivet var att Försäkringskassan måste ha bättre kompetens och resurser.

– De måste fördubbla antalet handläggare, sa han.

Däremot var Peter Brusén mycket positiv till det nya företaget Left is Right som på konferensen berättade om sina planer på att anställa 400 personer med asperger syndrom runt om i landet.

– Hurra, äntligen händer något som är bra! var Peter Bruséns uppfattning.

Är nya bolaget Left is Right ett trendbrott som öppnar nya möjligheter för personer med funktionshinder på arbetsmarknaden?

Jonas Franksson, känd från bland annat CP-magasinet på tv, påminde om risken för segrerade arbetsplatser och att det finns risk att personer med funktionshinder kan känna sig ditplacerade.

Han betecknade både socialdemokraternas och alliansens politik som cynisk. Medan socialdemokraterna ”förtidspensionerade mot personens egen vilja”  har alliansen kopplat utanförskapet till att stå utanför arbetsmarknaden, också det stigmatiserande.

Lars Lööw, direktör på Samhall och tidigare Handikappombudsman, sa att det svenska systemet bygger på att personer med funktionshinder alltid ska anstränga sig att tala om vad de INTE kan.

– Vi måste hitta förmågor och sluta fokusera på hinder, sa Lars Lööw som var positiv till initiativet från Left is Right eftersom det just lyfter fram förmågorna.

Peter Brusén konstaterade att det finns massor av bra projekt, som aldrig sprider sig och blir nationella, och han berömde därför Left is Rights affärsidé att sprida verksamheten till 20 orter med vardera 20 anställda över landet.

– Det är jättebra att företaget vill sprida sin verksamhet. De farhågor som finns får vi lösa på vägen, sa Peter Brusén.

Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR, ansåg att det har blivit allt svårare att duktig på arbetsmarknaden och att kvalificera sig som en ”bra anställd”.

– Det blir allt vanligare att man ska vara på 100 procent. Förmågan att hantera olikheter är dålig på arbetsplatserna och man ska absolut inte ha funktionshinder. Det är bra att företaget Left is Right ser olikhet som något bra, sa Ursula Berge.

Lars Lööw påminde om att det krävs andra verksamheter för de som ”inte fixar att jobba, inte just nu i alla fall”. Han efterlyste samtidigt mer klarspråk kring arbetsmarknad och funktionshinder.

– Ofta handlar det om ren och skär orättvisa och diskriminering. Två regeringar i rad har sasat på arbetsmarknadspolitiska åtgärder, men ingen har gjort något åt diskrimineringen. Vi är så nöjda med hur vi har hanterat frågor kring funktionshinder så att vi orkar inte se att vi diskriminerar, sa Lars Lööw.

Det räcker inte med jobb åt personer med funktionshinder, tyckte Jonas Franksson:

– Varför ska vi [med funktionshinder] vara de lågavlönade, varför ska vi vara klassen längst ned? frågade han.

Peter Brusén såg en framtidsmöjlighet i att ge personliga ombud rollen att vara coacher åt unga med funktionshinder som ska sluta skolan och som behöver hjälp att skaffa jobb.

– Men coacherna måste jobba på ett sådant sätt att de ger initiativet till den person det gäller, påpekade Jonas Franksson.

Länk till företaget Left is Right: http://www.leftisright.se