Försäkringskassan skyller på Regeringsrätten: Vi kan inte backa

– Vi kan inte backa.
Det slog Försäkringskassans Magnus Lifvendahl fast vid en debatt på måndagen om de skärpta reglerna för bedömning av personlig assistans.
– Vi måste följa regeringsrättens bedömning, sa Lifvendahl som är chef för Försäkringskassans enhet för sjukförsäkring och funktionshinder.

För oroliga assistansberättigade och anhöriga står nu hoppet till att politikerna i Riksdagen tvingar Försäkringskassan att ge med sig när det gäller den nya restriktiva behovsbedömningen.

– När Riksdagen under våren behandlar propositionen om LSS är det viktigt att vi understryker att de ursprungliga intentionerna för LSS ska följas. Annars kommer ekonomiska överväganden och besparingar att få övertaget inom LSS, sa Lars U Granberg, socialdemokratisk talesperson.

Även representanterna för de flesta övriga partier uttryckte stor frustration över att Försäkringskassan har börjat tillämpa mer restriktiva regler, utan några riksdagsbeslut.

Försäkringskassans linje har varit att man egentligen inte alls ändrat bedömningarna utan att man bara ”förtydligat” det som står i 1994 års LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Plus att man har försökt jämna ut olikheter mellan olika landsdelar när det gäller behovsbedömningarna.

I praktiken har det dock genomförts stora förändringar vid bedömning av assistansbehov och många har fått assistansrätten kraftigt nedskuren eller helt borttagen.
– Det har gått så långt att vi är livrädda för att öppna brev från Försäkringskassan, berättade en brukare vid debatten på måndagen.

Även politikerna, varav flera från Riksdagens socialutskott, vittnade om att Försäkringskassan nya hårda tag fått allvarliga konsekvenser.

– Försäkringskassan har gått i bräschen för en mycket mer restriktiv bedömning och för sekundmätningar som är otroligt olämpliga och kränkande, sa advokaten Mathias Blomberg, CJ Advokatbyrå, som menar att kassan saknar stöd i lagen för förändringarna.
– Försäkringskassan har drivit fram förändringar utan beslut i riksdagen där det borde ha tagits.

Magnus Lifvendahl bemötte anklagelserna genom att hänvisa till prövningen i regerinsrätten, vilket han menade hade resulterat i den nya praxis som kassan nu följer.
– Regeringsrätten har sagt att vi följer spelreglerna, var Lifvendahls svar på all kritik.

Foto på debattpanel

Det svaret övertygade dock vare sig brukare eller politiker.
– Det är oerhört frustrerande att många enskilda nu drabbas av allvarliga inskränkningar trots att det inte finns något beslut om ändring av LSS. Regeringsrättens dom strider helt mot LSS, sa folkpartiets Maria Lundqvist-Brömster.

Magnus Lifvendahl försökte mildra kritiken mot Försäkringskassan genom att meddela att man just denna dag beslutat om ett nytt ”allmänt råd” som innebär att personer som förlorar sin assistans får två extra månader för omställning.
– Vi struntar inte i konsekvenserna och vill därför skapa en mjukare övergång, sa Lifvendahl.

Beskedet togs av Lars U Granberg som en bekräftelse på att Försäkringskassan verkligen infört nya, hårdare riktlinjer utan politiskt beslut.
– Nu får vi politiker se till Försäkringskassan ändrar på dessa riktlinjer, när vi tar ställning till LSS-propositionen, sa Granberg.

Regeringens proposition om ändringar i LSS innehåller en rad förslag om bland annat tillståndsplikt och tillsyn, men de mest kontroversiella frågorna ligger utanför propositionen.

Det verkar ändå bli så att Försäkringskassans behovsbedömningar blir en het potatis när propositionen ska debatteras och beslutas i riksdagen under maj.
Även Försäkringskassan kommer säkert att hålla ögonen på debatten och de regeringsuppdrag som den kan resultera i.