Försäkringskassans goda råd

Vad ska man tänka på när man ansöker om personlig assistans? Vi frågade Tomas Sundberg, verksamhetsutvecklare på Försäkrings­kassans huvudkontor, och fick följande goda råd.

* Tänk till innan du kontaktar Försäkringskassan. Vad är det jag faktiskt behöver assistans med under ett normalt dygn och en normal vecka? Hur många timmar uppgår det till?

* Hur vill jag ordna med assistansen – genom kommunen eller en privat anordnare eller själv anställa assistenter? När vill jag ha min assistans?

* Var beredd att redovisa hur du klarat vardagen tidigare.Vilket stöd har du fått från kommunen eller från annat håll?

* Ta fram intyg i god tid från vård­givare, till exempel arbetsterapeut.

* Ta del av informationen på Försäkringskassans hemsida, där det finns allt från broschyrer till hela regelverket.

* En svår fråga är ofta hur långt det ”normala föräldransvaret” sträcker sig. Det som tillhör normalt föräldraansvar får man inte personlig assistans för, men gränsdragningen är en vanlig stridsfråga. Tänk igenom hur det fungerar med dagis och skola, för tiden där beviljas barnet ingen personlig assistans av Försäkringskassan om det inte finns särskilda skäl. Försäk­rings­kassan har efter en dom bestämt sig för att föräldraansvaret för grundläggande behov upphör vid 12 års ålder. För barn som är yngre än 12 år kan det alltså bli en svår diskussion med Försäkringskassan om vad som ska klaras med assistans respektive av föräldrarna själva.

… och brukarnas tips

* Ifa, Intressegruppen för assistansberättigade, har publicerat boken ”Handbok för brukarstyrd personlig assistans”, författad av Lars Hagström. Boken tar upp de olika stegen från ansökan till en assistanslösning som passar brukaren själv. Här finns även fakta om lagar och regler. Vidare behandlas assistentens yrkesroll och uppgifter.