Forsatt subvention av viktigt läkemedel

Subventionen av magsårsmedicinen Nexium blir kvar. Handikapporganisationer har protesterat mot beslutet att dra in subventionen. Nu har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets, TLV, ändrat sig – av kostnadsskäl.

– Läkemedlet kommer att finnas kvar i högkostnadsskyddet till följd av att läkemedelsföretaget anpassat priset på läkemedlet till de kopior av Nexium som sedan årsskiftet ingår i högkostnadsskyddet. Detta innebär att priset på Nexium nästan halverats, uppger TLV i ett pressmeddelande.

– Konkurrensen på marknaden har pressat priset på Nexium och på sikt bör det pressas ytterligare, säger Anna Märta Stenberg, chef för avdelningen för omprövning av läkemedelssubventioner.

TLV:s pressansvarige Christian Larsson betonar att det INTE är handikapporganisationernas protester som lett till det nya beslutet. Enligt honom baseras beslutet helt på kostnadseffektiviteten. Avgörande har varit att läkemedlets pris har halverats vid en ny ansökan från tillverkaren.