Forskare i stort utspel: LSS har redan slagits ut

Femton forskare går idag ut med en debattartikel där de hävdar att LSS redan har slagits ut som pluslag till socialtjänstlagen.
– I flera fall handläggs LSS-ärenden som om de vore SoL-ärenden. Det innebär ett betydligt sämre och begränsat stödalternativ, skriver forskarna.

Det är första gången forskarvärlden så entydigt har gått ut till försvar för LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Kärnan i forskarnas budskap är att rättspraxis och kommunala riktlinjer redan har begränsat LSS så kraftigt att lagen idag ligger långt från dess syfte – att vara en möjlighetslag, där den enskildes inflytande och önskemål står i centrum.

– Personer blir hänvisade till hemmet eller med personal och andra funktionshindrade som enda sociala kontakter. LSS-målen att leva som andra i full delaktighet i samhällslivet tvingas man se som ett minne blott eller att inte kunna få uppleva över huvud taget, skriver forskarna.

Forskarna anser att politikerna inte har gjort tillräckligt för att slå vakt om syftet med lagen.
Istället för att försöka komma till rätta med de begränsningar som kommuner och Försäkringskassan har infört har politikerna fokuserat på assistansfusk.

När regeringen nu har flaggat för en fusk-kommission borde man, anser forskarna, ta itu med kommuners och Försäkringskassans tveksamma tolkning av LSS.

Forskarna konstaterar också att politikernas fokus på kostnader slår fel.
– Alternativen till LSS är dyra och hur uppfyller de FN:s konvention om funktionshinder? Redan när försöksprojektet med personlig assistans genomfördes i Stockholm i slutet av 1980-talet kunde man visa att personlig assistans var billigare än hemtjänstinsatser, samtidigt som hemtjänstens insatser på inget vis kan uppfylla de krav på självbestämmande och delaktighet som LSS-lagen syftar till att realisera, skriver forskarna.

Forskarna beskriver hur ”hur kallt och hårt det har blivit för många personer med omfattande funktionsnedsättningar i mötet med det offentliga”.
– Om dagens politiker anser att LSS ska fortsätta som en viktig pluslag till SoL är det uppenbart att lagen måste förtydligas i många avseenden så att inte en begränsande rättspraxis tar över de politiska intentionerna, skriver de.

Följande forskare har undertecknat debattartikeln:

Karin Barron
professor i socialt arbete, Göteborgs universitet

Berith Cech
universitetslektor, Karlstad universitet

Berth Danermark
professor i sociologi, Örebro universitet och Institutet för handikappvetenskap

Mats Granlund
professor i handikappvetenskap och psykologi, Jönköping University och Institutet för handikappvetenskap

Anders Gustavsson
professor i pedagogik, Stockholms universitet

Jennie Halldin
utredare och utvecklingsledare funktionsnedsättningsområdet, FoU Välfärd Värmland, Karlstad universitet

Helena Hemmingsson
professor i arbetsterapi, Linköpings universitet

Lill Hultman
doktorand i socialt arbete, Karolinska Institutet

Stig Larsson
professor emeritus, f d föreståndare för Centrum för handikapp och rehabiliteringskunskap (HAREC), Lunds universitet

Barbro Lewin
f d föreståndare för Centrum för forskning om funktionshinder, Uppsala universitet

Rafael Lindqvist
professor i sociologi, särskilt funktionshinderforskning, Uppsala universitet

Anders Möller
professor emeritus, Ersta Sköndal högskola

Elisabeth Olin
docent i socialt arbete, Göteborgs universitet

Jerker Rönnberg
professor i psykologi med inriktning på handikappvetenskap, Linköpings universitet. Föreståndare för Institutet för handikappvetenskap och Linnécentrum HEAD

Mårten Söder
professor emeritus i sociologi med inriktning mot handikappforskning, Uppsala universitet

Forskare i SNHF (Svenska nätverket för handikappforskare).

Debattartikeln i sin helhet finns på SVD.se