Forskare: Kommuner försöker aktivt kringgå rättigheter

Kommuner agerar aktivt för att kringgå rättssäkerheten för personer med funktionsnedsättningar. Det visar en ny avhandling från Handelshögskolan i Göteborg.
– Rättssäkerheten för den enskilde är satt under stark press, säger Therese Bäckman vid den juridiska institutionen.

Therese Bäckman har studerat rättssäkerheten för människor med funktionsnedsättning i samband med beslut enligt Socialtjänstlagen och LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Hon lyfter fram principen om ”gynnande besluts negativa rättskraft”. Principen innebär att beslut om insatser inte kan ändras eller återkallas.
När den enskilde har fått kännedom om beslutet, ska han eller hon kunna känna trygghet i att det aktuella beslutet kommer att bestå.

– Detta är en mycket stark rättsprincip, men i den faktiska tillämpningen agerar kommunerna aktivt för att göra undantag eller kringgå principen, säger Therese Bäckman som har gått igenom ett stort antal kommunala beslut.

– Det kan till exempel handla om att man lägger in tidsbegränsningar eller återkallelseförbehåll, det vill säga att beslutet får ändras under vissa förutsättningar.

– För kommunerna handlar det om att få större möjlighet att styra sina verksamheter, som ofta har en ansträngd ekonomi. Men för personerna som fått besluten blir det en ovisshet om de kommer fortsätta att gälla, säger Therese Bäckman.

Hon hoppas nu att den bristande rättssäkerheten ska upp till diskussion.

– Vilka behov ska väga tyngst: den enskildes intresse eller kommunernas behov av att kunna styra sina verksamheter? säger Therese Bäckman.