Forskare: Partier vill inte ha funkisar i politiken

De politiska partierna är generellt inte speciellt intresserade av att få med personer med funktionsnedsättningar på förtroendeuppdrag.
Den bilden målas upp av en forskarrapport inom den statliga demokratiutredningen.

– Trots att jag arbetat politiskt för ett parti så känner jag mig inte inkluderad, det finns lite funkofobi, säger en av de personer som forskaren Ann Simmeborn Fleischer har intervjuat.

En annan säger att ”jag blir särbehandlad, inte diskriminerad”.

En av de intervjuade beskriver det som att partierna som symbolhandling har med någon med funktionsnedsättning längst ned på listan.

Forskaren Ann Simmeborn Fleischer har undersökt hur man kan öka den politiska aktiviteten hos personer med funktionsnedsättning.

Det kanske allra största problemet är att det finns stora brister i tillgängligheten. Det handlar om allt ifrån trappor och avsaknad av hörslingor till tidsåtgång och utskick av material som behöver läsas in.

Ett annat problem är att politiskt aktiva med funktionsnedsättning ofta BARA får arbeta med funktionshinderfrågor.

– Att engagera sig i andra områden, såsom skola, sjukvård, miljö och försvarsfrågor uppfattas automatiskt som inaktuellt just på grund av att man har en funktionsnedsättning, skriver Ann Simmeborn Fleischer i rapporten ”Demokratisk delaktighet och inflytande över det politiska beslutsfattandet”.

En viktig slutsats är att personer med funktionsnedsättningar helt enkelt inte får en rättvis chans att påverka politiken.

– De får inte möjligheten att representera att ett politiskt parti vare sig vid valtider eller mellan valen. Man har svårt att få ett politiskt parti att ge en plats, skriver Ann Simmeborn Fleischer.

Läs mer om demokratiutredningen på webbsajten http://demokratiutredningen.info

 src=
Ann Simmeborn Fleischer arbetar vid Göteborgs Universitet.