Nyheter

Första hjälpen när privata företag tar över LSS-verksamhet


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

”Hjälp, vad gör vi nu?” är frågan som många ställer sig när kommunal verksamhet inom boende och annan omsorg utsätts för konkurrens från företag på marknaden. Det har Riksförbundet FUB tagit fasta på och har därför publicerat en första hjälpen-handbok för förbundets lokalavdelningar.

”Hjälp, vad gör vi nu?” är frågan som många ställer sig när kommunal verksamhet inom boende och annan omsorg utsätts för konkurrens från företag på marknaden. Det har Riksförbundet FUB tagit fasta på och har därför publicerat en första hjälpen-handbok för förbundets lokalavdelningar.

FUB, som arbetar för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, ser både fördelar och nackdelar med konkurrensutsättning.
Men viktigast av allt just nu menar förbundet är att berörda lokalföreningar och medlemmar är med och påverkar utvecklingen i sina kommuner.

Två nya skrifter från FUB ska fungera som handledning för lokalföreningarna i konsten att påverka de kommunala besluten. Båda publikationerna finns för nedladdning på www.fub.se

Det är viktigt att vara med processen, anser FUB, eftersom upphandlingar av exempelvis boende kan skapa oro hos brukare och anhöriga. När nya utförare tar över en verksamhet finns risk för att personal byts ut och att kontinuiteten försämras. FUB varnar också för att upphandlingar kan vara ett hinder för långsiktighet, särskilt om avtalsperioderna är korta.

Flera fördelar med ökad konkurrens redovisas också av FUB. Det kan bli ökad variation i metoder och profilering. Kraven på kvalitet kan öka inom kommunens egen verksamhet och konkurrensen kan stimulera till förbättringar och utveckling.

 

ANNONSER
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Mo Gård
ANNONSER
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Primass
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Särnmark
 • Annons för JAG
 • Annons för HD Motion
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för STIL
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Fremia
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Mini Crosser X