Första hjälpen när privata företag tar över LSS-verksamhet

”Hjälp, vad gör vi nu?” är frågan som många ställer sig när kommunal verksamhet inom boende och annan omsorg utsätts för konkurrens från företag på marknaden. Det har Riksförbundet FUB tagit fasta på och har därför publicerat en första hjälpen-handbok för förbundets lokalavdelningar.

FUB, som arbetar för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, ser både fördelar och nackdelar med konkurrensutsättning.
Men viktigast av allt just nu menar förbundet är att berörda lokalföreningar och medlemmar är med och påverkar utvecklingen i sina kommuner.

Två nya skrifter från FUB ska fungera som handledning för lokalföreningarna i konsten att påverka de kommunala besluten. Båda publikationerna finns för nedladdning på www.fub.se

Det är viktigt att vara med processen, anser FUB, eftersom upphandlingar av exempelvis boende kan skapa oro hos brukare och anhöriga. När nya utförare tar över en verksamhet finns risk för att personal byts ut och att kontinuiteten försämras. FUB varnar också för att upphandlingar kan vara ett hinder för långsiktighet, särskilt om avtalsperioderna är korta.

Flera fördelar med ökad konkurrens redovisas också av FUB. Det kan bli ökad variation i metoder och profilering. Kraven på kvalitet kan öka inom kommunens egen verksamhet och konkurrensen kan stimulera till förbättringar och utveckling.