Nyheter

Fredrik Reinfeldt efterlyser mer empati inom skolan och vården


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

Nya verktyg för kommunikation 2021
Konferens: Livets möjligheter
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Det behövs mer empati och större vilja att förstå barn och unga som har ADHD. Det säger statsminister Fredrik Reinfeldt i en intervju med Föräldrakraft.

Det behövs mer empati och större vilja att förstå barn och unga som har ADHD. Det säger statsminister Fredrik Reinfeldt i en intervju med Föräldrakraft.

I måndags träffade Fredrik Reinfeldt föräldrar, en ungdom och personal vid ADHD-centret på Södermalm i Stockholm.
Statsministern hade bett att få besöka centret för bilda sig en uppfattning om hur man där arbetar med att stödja barn och unga som har ADHD.

Det blev en mycket intressant presentation tack vare de föräldrar som deltog och som kunde berätta om vilken betydelse centrets utbildningar och stöd har haft. Men också om de svårigheter som det innebär för familjer där någon har ADHD.

– Jag har dubbla jobb eftersom jag tvingas stångas med myndigheter för att få bra stöd för min son. Vi bollas mellan kommunen och landstinget, berättade en mamma.

Föräldrarna gav många exempel på att barn och vuxna med ADHD många gånger är kreativa och duktiga men hindras av de svårigheter som ofta enkelt kan övervinnas med hjälpmedel och behandling.
Statsministern fick också levande beskrivet hur förlegade attityder och okunskap försvårar inom skolan och i arbetslivet.

En ung kvinna berättade för statsministern att hon slussats mellan olika system under sex års tid men bara mått sämre och sämre, tills hon fick möjlighet att ta del av ADHD-centrets kunskaper och stöd.
– Som tur var fick jag hjälp här på centret strax innan jag kom över åldersgränsen på 25 år, berättade hon.

En förälder, som själv fick diagnosen ADHD i vuxen ålder, berättade för statsministern att han upplevt stora brister inom vuxenpsykiatrin.
– Det är som rysk roulette att hitta en psykiatriker som har kompetens.

Unga med ADHD möter ofta svårigheter när de ge sig ut på jakt efter arbete, trots att de ofta kan sköta ett jobb bra med rätt stöd.
– Min son var inskriven på en arbetsförmedling för unga funktionshindrade men på ett år hände absolut ingenting. Sedan fick han en annan handläggare som hade kunskap om ADHD och redan nu, efter två månader, ska han börja ett arbete, berättade en förälder.

Statsministern visade stort intresse för föräldrarnas berättelse och uppmärksammade särskilt det godtycke som många med ADHD utsätts för inom vården och skolan. Fredrik Reinfeldt reagerade också över att okunskapen om ADHD är så allmän.

 Fredrik Reinfeldt mötte föräldrar på ADHD-center på Södermalm i Stockholm.

Statsministern ville dock inte utlova några nya, stora satsningar på att öka kunskapen om ADHD, när Föräldrakraft fick en intervju efter mötet med föräldrarna.

Kommer det ett kunskapslyft för anställda inom skola och vård?
– Det får vi se. Vi har gjort stora satsningar på psykiatrin i syfte att den ska bli bättre. Satsningarna återspeglar att det funnits stora brister både i barn- och ungdomspsykiatrin och i vuxenpsykiatrin, säger Fredrik Reinfeldt.
– Det är mycket tänkvärt det som föräldrarna har beskrivit här, men om det kan bli utbildningssatsningar måste huvudmannen för den här verksamheten [landstinget] svara på.

Du känner inte spontant att du vill sätta till resurser för att öka kunskapen inom det här området?
– Inget är enklare än att säga att man spontant vill göra en massa saker men jag tror att man föredrar att jag säger saker som är väl förberedda och som jag sedan håller. Jag lyssnar in mycket av den kritik som finns här bland föräldrarna på ADHD-centret.
– Jag kan visa massvis av dokument för skolan och sjukvården som nämner att det ska se helt annorlunda ut än det som man beskriver här. Det är något som brister i Sverige vad gäller hur regler utformas och hur det ser ut i verkligheten.
– Då kan man inte bara ropa på fler regler, utan det handlar uppenbart om någon form av brist på grundläggande medmänskliga värden som empati och vilja att förstå och se andra människor.

Hur ser du på att det inte ingår någon utbildning om funktionsnedsättningar i lärarutbildningen?
– Det är uppenbarligen så det är viktigt hur vi hanterar frågor om ADHD i skolan. Jag tror att brist på ADHD-diagnos och relevant stöd är en förklaring till att elever inte fullföljer skolan eller har problem i skolan.

– Det är viktigt att viljan alltid finns att anpassa för barn som har ADHD, så att de så mycket som möjligt får samma förutsättningar som andra barn. Men det bygger på att vi fångar det tidigt och har kunskaperna och villigheten att anpassa.
– Det är klart att jag är beredd att titta på om vi kan göra något åt dessa brister. Det följer också av den läroplan som vi har idag, det är tänkt att fungera på ett bättre sätt än det gör idag.

Att förbättra lärarnas utbildning med information om funktionsnedsättningar är väl en enkel sak att åtgärda?
– Nja, det måste man diskutera med lärarutbildningarna. Den kritik vi brukar få från lärarna är att de är inte kan vara allvetare på alla områden. Men jag tycker naturligtvis att hela vår idé är att se den enskilde elevens utgångspunkt och möjlighet att växa utifrån egna förutsättningar. Då måste man självklart väga in om det finns en diagnos för ADHD.

Kan man inte arbeta för fler ADHD-center som detta runt om i landet?
– Den frågan är det inte jag som ska avgöra. Vi har gjort förstärkningar inom psykiatrin, men för den här verksamheten finns andra huvudmän. Jag utesluter inte att ADHD-centret representerar en väldigt bra arbetsmetod och är ett bra kunskapscenter.

De problem som föräldrarna har beskrivit för dig visar väl att det krävs helt nya metoder för att minska utanförskapet och arbetslösheten för personer med funktionsnedsättningar?
– Jo, och det är en av anledningarna till att jag är här. Jag anser att man måste få jobb efter arbetsförmåga. Arbetsförmågan ser olika ut och vi måste ha ett arbetsliv som anpassar sig till detta. Jag har nyligen träffat ett företag som har som idé att anställa personer med Aspergers syndrom. Det handlar om att man med rätt anpassningar kan utföra mycket värdefullt arbete. Det handlar om att se människan och ha det som utgångspunkt.

När kommer nya insatser som minskar utanförskapet på allvar för alla som har funktionedsättningar?
– Våra nystartjobb har gett varaktigt ökad sysselsättning för funktionshindrade. Vi har en lång rad andra stöd, men jag är beredd att titta på om vi kan göra ytterligare, säger Fredrik Reinfeldt.

Foto på Fredrik Reinfeldt.

 

ANNONSER
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
ANNONSER
 • Annons för JAG
 • Annons för Primass
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Fremia
 • Annons för Tidvis
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för HD Motion
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Särnmark
 • Annons för STIL
 • Annons för Made for Movement