Frisbee ny sport för unga med funktionshinder

Frisbeesport för unga med funktionshinder får stöd av Allmänna arvsfonden med drygt en halv miljon kronor. Det är ett av de projekt som fonden fattade beslut om under december månad. Totalt delades drygt 25 miljoner kronor ut till 41 olika projekt.
   
Frisbeeprojektet drivs av Gästrike- Hälsinge Handikappidrottförbund tillsammans med bland annat barn- och ungdomshabiliteringen i Gävleborgs län och siktar på att locka unga med funktionshinder i åldrarna 7-20 år att spela frisbee.

Under projektets första år kommer förbundet att besöka handikappföreningar, dagcenter, barnhabiliteringar och skolklasser i Gävleborgs län för att berätta om frisbeesporten och dess olika grenar samt låta målgruppen få möjlighet att prova på. Efter projekttiden är målet att det ska finnas så mycket kunskap och dokumentation att verksamheten ska kunna drivas vidare på egen hand i föreningarna och via Svenska Frisbeeförbundet.

Läs mer om projekten som fick stöd under december på Arvsfondens webb.

Läs mer om frisbee på Svenska Frisbeeförbundets webbplats på http://www.frisbeesport.se/