Friskolor ska inte kunna neka elever med funktionsnedsättningar

Nu klarnar regeringens planer för ny skollag ytterligare. De senaste dagarna har skolminister Jan Björklund bland annat uttalat sig om hårdare tag mot skolor som missköter sig och förbättrad rättigheter för elever med funktionsnedsättningar.

Egentligen är det inga överraskningar som har presenterats de senaste dagarna. Jan Björklund har gett ungefär samma bild av den kommande skollagen i tidigare intervjuer, bland annat i senaste numret av Föräldrakraft.

De nya uppgifterna är dock viktiga eftersom de bekräftar de förhoppningar om skärpningar i skollagen som har funnits, inte minst bland föräldrar till barn som har funktionsnedsättningar.

Ett av de mest glädjande beskeden är att regeringen vill sätta stopp för friskolornas möjlighet att tacka nej till elever med funktionsnedsättningar. En förutsättning är dock att elevens hemkommun säger ja till att betala vad det kostar.

Både föräldrarna och friskolan ska kunna överklaga kommunens beslut om ersättning till Skolväsendets överklagandenämnd.
Pressen ökar även på kommunala skolor. Elever ska också kunna välja vilken kommunal skola han eller hon vill gå i. Om kommunen säger nej, med hänvisning till stora ekonomiska och organisatoriska svårigheter, ska även detta beslut kunna överklagas, uppger Jan Björklund.
Sveriges Radios Ekot har en intervju med Jan Björklund här: http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=2 866746

LÄS ÄVEN:
Din rätt i skolan
,
tema i Föräldrakraft nr 3, 2009.
Ute nu.

-Ett bra steg på vägen, även om vi hade velat se ett mer långtgående förslag, säger Henrik Petrén, förbundsjurist på Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) i en kommentar till Björklunds uttalande.

-RBU arbetar för att även barn med funktionsnedsättningar ska ha ett helt fritt skolval, säger Henrik Petrén. Vårt förslag är att fysisk tillgänglighet ska vara ett kriterium för tillstånd att få starta ny skolverksamhet, såväl offentlig som privat. Vi är besvikna över att regeringen inte tycks vara beredd att också ta det steget. Samtidigt välkomnar vi att den värsta rättsosäkerheten nu kan vara på väg bort. Avgörande för vilken skillnad skolministerns förslag faktiskt kommer att innebära blir var Skolväsendets överklagandenämnd lägger ribban i förhållande till kommunerna.

-Att göra fysisk tillgänglighet till ett generellt kriterium vore att gå från särlösningar till något som gynnar alla. Det vore också en långsiktigt mer ekonomiskt hållbar politik, säger Henrik Petrén.

Psykologförbundet välkomnar uppgifter om att den nya skollagen kommer att ställa krav på att alla elever har rätt till skolpsykolog och kurator.
– Äntligen blir elevhälsan komplett, säger Lars Ahlin, Psykologförbundets ordförande.

– Om lagförslaget överensstämmer med våra krav är vi mycket nöjda. Idag saknar många kommuner tillgång till psykolog i skolan. Antalet elever per psykolog, där sådan finns, kan variera mellan 500 och 8000. I gymnasieskolan är det mycket sällsynt med skolpsykolog, säger Lars Ahlin.

Sanktionerna mot skolor som missköter sig kommer att öka. I framtiden ska Skolinspektionen bland annat kunna döma ut böter, meddelade Jan Björklund i veckan, i en artikel i Dagens Nyheter . Om elevernas säkerhet är hotad på en skola ska Skolinspektionen med omedelbar verkan kunna stänga den.

Läs även Föräldrakrafts stora intervju med Jan Björklund i april som även publicerades i vårt skoltema i nr 3, 2009.