Fritt val av hjälpmedel i hela landet regeringens nya mål

– Om inte landstingen inför valfrihet för hjälpmedel kommer brukarna att kräva det, säger barn- och äldreminister Maria Larsson (KD). Idag utser hon en utredare som ska lägga fram ett färdigt förslag för valfrihet.

Regeringen tar alltså nästa steg mot att införa fritt val av hjälpmedel i hela landet.

Ett treårigt försöksprojekt har redan genomförts i några landsting, däribland Stockholm och Kronoberg, och totalt 2818 personer har utnyttjat chansen att välja hjälpmedel.

Landstinget Sörmland beslöt i somras att göra försöksverksamheten permanent, som ett komplement till den ordinarie hjälpmedelsverksamheten.

Även Halland ligger långt framme och gör en egen utredning med sikte på att införa ett nytt valfrihetssystem i juli 2011.

Nu har alltså regeringen slutligen kommit fram till att försöksprojekten har varit framgångsrika. Enligt Dagens Nyheter ska utredaren ha ett färdigt förslag till valfrihetssystem senast i december.

Därefter blir det upp till de olika landstingen att ta ställning till om systemet ska införas eller inte.
Maria Larsson räknar dock med att alla landsting kommer att ställa upp på regeringens planer.

– I de fall landstingen inte gör det tror jag att brukarna, liksom mina allianskollegor ute i landet, kommer att kräva att systemet införs, säger hon till DN.

För användarna av hjälpmedel väntas systemet innebära att landstingets personal föreslår typ av hjälpmedel och anger en prisklass. Sedan kan användaren själv välja modell och leverantör.