Fritt val av hjälpmedel kan bli verklighet nästa år

Det finns ett starkt stöd för ökad valfrihet inom hjälpmedelsområdet.
Det säger Ragnwi Marcelind, statssekreterare på Socialdepartementet där man just nu går igenom remissvaren på utredningen om fritt val av hjälpmedel.
Nästa år kommer regeringen att lägga en proposition om ökad valfrihet.

– Vi har fått in 130 remissvar som vi nu sammanställer för att se vart det lutar, sa Ragnwi Marcelind när hon framträdde på mässan FRI 2012 i Malmö förra veckan.

Hon menade att man redan nu kan se ett starkt stöd för att öka valfriheten när det gäller hjälpmedel.
– Alla tycker att det är viktigt att brukare ska kunna välja själva, sa Marcelind och tog som exempel att alla måste kunna välja färg på en rullstol.

Hon betonade också att det är viktigt med en god tillgång på hjälpmedel över hela landet och att man måste undvika olikheter.
– Landstingen kommer att välja olika vägar så det är viktigt att vi hittar en balans mellan mångfald och rättvisa mellan olika delar av landet, sa Ragnwi Marcelind.

Hon sa vidare att det är viktigt att kunskapen om de olika försöksverksamheterna med Fritt val sprids.

Farhågor om att valfrihet leder till ökade kostnader beskrev hon som överdrivna.
– Jag tror att kommuner och landsting kan bygga upp valfrihet utan att det kostar mer.

Statssekreteraren berättade att det finns en strävan att förbättra hjälpmedelsinformationen på HINFO, en webbsajt som drivs av Hjälpmedelsinstitutet.

– Vi arbetar på att utveckla HINFO och att göra det möjligt att jämföra hjälpmedel på webben. Det är något vi just nu diskuterar med Hjälpmedelsinstitutet, Sveriges kommuner och landsting och departementet, sa Ragnwi Marcelind.

Utredningen som ligger till grund för satsningarna på valfrihet och bättre information om hjälpmedel heter ”Hjälpmedel – ökad delaktighet och valfrihet”.
Där beskrivs hur ansvaret kan fördelas mellan brukare, leverantörer och förskrivare. Utredningen har också föreslagit att personlig budget för hjälpmedel ska införas på försök i vissa kommuner.