Fritt vårdval räcker inte – de mest utsatta måste få en starkare ställning

Foto på Toivo HeinsooPå torsdag, den 23 oktober, väntas regeringen föreslå att fritt val av vårdenhet ska införas i hela landet. Propositionen bygger på den utredning som presenterades i våras.
Men utredaren Toivo Heinsoo tycker inte att fritt val räcker.
-De som är mest beroende av vården måste få en starkare ställning, säger han.

Trots motstånd från många landstingen kommer regeringen att föreslå att valfriheten att välja vårdgivare blir obligatorisk för hela landet.
Uppbyggnaden av valfrihetssystemen kommer dock att skötas regionalt av de olika landstingen som får möjlighet till lokala anpassningar. Exakt vad som kommer att ingå i valfrihetssystemen återstår att se.

Det var vid en konferens anordnad av Läkemedelsindustriföreningen och Handikappförbunden som utredaren Toivo Heinsoo avslöjade att regeringen på torsdag lägger fram en proposition som i huvudsak följer utredningens förslag.

Propositionen innebär bland annat att patienternas rätt till en fast läkarkontakt inom primärvården förstärks.
Vidare föreslår regeringen att Konkurrensverket får till uppgift att granska systemen för valfrihet.

Frågan är hur patienter och anhöriga ska kunna utnyttja valfriheten på ett sätt som ger bättre vård än idag. Det finns nämligen minimalt med information om hur kvalitet och bemötande är hos olika vårdgivare.

– Det blir en utmaning att stödja patienterna att göra vårdval, sa Toivo Heinsoo som konstaterade att det idag inte finns mycket mer information att gå på än mätningar av hur snabbt vårdenheterna svarar i telefon.

Ännu svårare att utnytta vårdvalet blir det för personer med funktionsnedsättningar, som exempelvis har sämre möjligheter att resa till önskad vårdgivare.

– Vårdens främsta uppgift är att ge tillräckliga resurser till de som behöver dem mest. Det är oerhört viktigt att de som är mest beroende av vården får en så stark ställning att de kan påverka på ett påtagligt sätt. Jag vill ha hjälp med förslag på hur man kan stärka dessa gruppers ställning. De behöver starkare garantier än de som bara behöver hjälp då och då, säger Toivo Heinsoo.