Fryshuset satsar på arbetslösa ungdomar

Foto på Rosemary Waher Schennings.En ny ungdomsarbetsförmedling kan bli verklighet i Stockholm och målet är i så fall att arbeta med de allra mest utsatta långtidsarbetslösa ungdomarna, bland annat ungdomar med funktionsnedsättning.

Projektet är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Fryshuset i Stockholm, som sedan tidigare har erfarenhet av att arbeta med ungdomar med funktionsnedsättning.

– Vi vet inte säkert ännu, men hoppas att vi kan komma igång i oktober i år, berättar Rosemary Waher Schennings, utbildningschef på Fryshusets kunskapscentrum.

Tidigare har Fryshuset arbetat med projektet Navigator, som vände sig till ungdomar i 20-24-årsåldern som var långtidsarbetslösa. Då samarbetade man med bland annat Unga rörelsehindrade, och nu vill man att Unga rörelsehindrade i framtiden ska kunna slussa över ungdomar i behov av hjälp till den kommande ungdomsarbetsförmedlingen.

– I Navigatorprojektet fick vi ut 75 till 80 procent av ungdomarna i arbete eller studier och flera av dessa var ungdomar med funktionsnedsättning. De projektledarna och några av medarbetarna som var med då är med i det nya projektet, vilket gör att vi har kunskap kvar om ungdomarnas behov, säger Rosemary Waher Schennings.

Den nya ungdomsarbetsförmedlingen kommer vända sig till ungdomar i åldern 18 till 24 år och målet är att hjälpa till med utbildning och slussa ut ungdomarna i arbete. Man arbetar också inom Fryshuset offensivt mot individuella programmen på gymnasiet.

– De ungdomar som har det svårt ligger oss varmt om hjärtat och vi arbetar bland annat mycket med ungdomar med Asperger syndrom, säger Rosemary Waher Schennings.

Målet är att den ska vara öppen för alla och sedan planerar man att starta ungdomsarbetsförmedlingar även i Malmö och Göteborg någon gång under 2010.

www.fryshuset.se
www.arbetsformedlingen.se