FUB anklagar kommuner för att stifta egna lagar

Foto på Anna-Lena Krook.FUB vill stoppa kommunernas allt hårdare bedömning av assistans och andra insatser enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

– Vi vill kraftfullt markera att kommunerna och Försäkringskassan ska följa gällande lagstiftning. Det är först om ändringar i lagstiftningen träder i kraft som nya bestämmelser ska tillämpas, heter det i ett uttalande från FUB, riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning.

Bakgrunden till FUB:s aktion är Kenneth Johanssons uttalande, i en intervju med Föräldrakraft nyligen, att förändringar av LSS tidigast kan genomföras år 2011.

– Efter det att utredningen presenterades har FUB uppmärksammat att vissa kommuner har börjat tillämpa LSS mer restriktivt. En del av kommunerna har motiverat den ändrade tillämpningen av LSS med hänvisning till LSS-utredningens förslag, skriver FUB som även uppger att man har flera exempel på att

Försäkringskassan tillämpat egna riktlinjer för LASS som ”saknat stöd i lag och praxis”.

Riksförbundet anser dessutom att de nya åtstramningarna saknas stöd i LSS-utredningens förslag.