Funktionsrätt rasar mot miljardsparande inom vård och omsorg

Regeringens vårbudget riskerar välfärden. Det anser Funktionsrätt Sverige, som pekar på stora besparingar inom vård och omsorg. Där vill regeringen kapa utgifterna från 118 till 97 miljarder 2022–2026.

Oro för snabba neddragningar

– Det är därför svårt för oss att förstå att regeringen inte stärker upp kommuner och regioner i det här svåra läget. Vi är nu oroliga över att de oklara beskeden om framtida bidrag till kommuner och regioner i närtid kommer att leda till snabba neddragningar inom välfärden, inte minst inom vård och omsorg, säger Elisabeth Wallenius, ordförande för Funktionsrätt Sverige.

– Personer med funktionsnedsättning och kroniska sjukdomar är de som först drabbas när vården och välfärden brister.

Elisabeth Svantesson. Foto: Linnea Bengtsson
Elisabeth Svantesson presenterade vårbudgeten den 17 april 2023. Foto: Linnea Bengtsson.

Utgifter för vård och omsorg minskas

Utgifterna inom utgiftsområde ”Hälsovård, sjukvård och social omsorg” beräknas minska under perioden 2023–2026 (se tabellen nedan).

– Att utgifterna minskar är inte detsamma som att behoven av hälso- och sjukvård gör det, säger Elisabeth Wallenius. Det är oroande att inte resurser tillförs, då vi vet att det exempelvis råder brist på vårdplatser i minst 18 av 21 regioner.

Utgifter i miljoner kronor. Källa: Regeringens proposition 2022/23:100
Utgiftsområde2022 Utfall2023 Anslag2023 Prognos2024 Beräknat2025 Beräknat2026 Beräknat
Hälsovård, sjukvård och social omsorg118 165110 519109 042103 18499 89497 436
Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning114 340107 227106 490112 719114 099115 421

Svåra effekter för hälsan

I 19 av 21 regioner råder brist på flertalet av de yrkesgrupper som personer med funktionsnedsättningar behöver stöd av; sjuksköterskor, psykologer, fysioterapeuter, dietister och arbetsterapeuter.

– Det som nu kan framstå som ett strategiskt val för att inte elda på inflationen kan få oöverskådliga effekter på hälsan. Utebliven omsorg och vård riskerar mycket stora effekter för personer som lever med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom, säger Elisabeth Wallenius.