Gabriel Wikström: Alla ska med om vi ska nå målet jämlik hälsa

De påverkbara hälsoklyftorna mellan olika grupper ska bort inom en generation.
– Vi betonar jämlikhet och att klyftorna ska slutas. Alla ska med, annars kommer man inte att nå målet, säger folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström till Föräldrakraft.

På torsdagen gick startskottet för regeringens storsatsning på jämlik hälsa. Då utsåg Gabriel Wikström professor Olle Lundberg till ordförande för kommissionen för jämlik hälsa.

I direktiven för kommissionen, som ska arbeta i två år, betonar regeringen särskilt hälsoklyftor som beror på socioekonomiska faktorer och kön.

Föräldrakraft frågade Gabriel Wikström varför man inte lyfter fram den eftersatta hälsan för personer med funktionsnedsättningar, kroniska sjukdomar och sällsynta diagnoser.

– Vi har valt att särskilt skriva om socioekonomiska faktorer, men det är viktigt att betona att det handlar om att jämlikheten ska främjas och då behöver man titta på andra faktorer som kan vara viktiga att väga in, säger Gabriel Wikström.

– När det gäller personer med funktionsnedsättning och kroniska sjukdomar är ett problem i sjukvården att man inte alltid betraktar gruppen som norm, trots att vi vet att 80-85 procent av resurserna går till den här gruppen. Vi behöver ett kulturskifte inom vården så att just den här gruppen börjar betraktas som norm. Om vi kan åstadkomma det, är det bra för alla som söker vård.

Det finns flera alarmerande rapporter om dålig hälsa och hög dödlighet hos personer med funktionsnedsättningar. Är det frågor som kommissionen tar itu med?
– Vi har gett ett brett direktiv för att vi vill att man ska kunna angripa ojämlikheter på flera politikområden med olika perspektiv. Jag är säker på att ordföranden, professor Olle Lundberg, har goda idéer om hur man kan lägga upp arbetet.

Ser du en risk att många grupper av personer med funktionsnedsättningar inte lyfts fram tillräckligt mycket eftersom andra grupper i samhället ofta har starkare förespråkare?
– Det finns alltid en sådan utmaning, det ser vi på andra områden också. Det är är därför det är så viktigt att betona just jämlikhet. Om man pratar sjukvård är det viktigt att betona vård efter behov – inte efter vilka möjligheter man har att göra sin röst hörd. De principerna kommer att vara vägledande för kommissionens arbete.

Hittills har exempelvis personer med utvecklingsstörning ofta blivit bortglömda. Exempelvis är det väl känt att personer som bor på gruppbostäder ofta får sämre vård. Finns det något som säger att detta nu kommer att förändras?
– Det är just betoningen på jämlikhet som ger ett hopp för de grupper som inte har så starka företrädare. Om vi betonar jämlikhet och att de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas, då ska alla med, då kan man inte blunda för vissa grupper. Annars kommer man inte att nå målet, säger Gabriel Wikström till Föräldrakraft.

Foto på Olle Lundberg. Foto: Linnea Bengtsson.
Olle Lundberg. Foto: Linnea Bengtsson.

Föräldrakraft ställde också några frågor till professor Olle Lundberg, ordförande för den nya kommissionen.

Hur kommer du att se till att utsatta grupper, som inte har så starka företrädare, finns med i kommissionens arbete?
– Det är en bra fråga, och den kommer jag att bära med mig. Övriga i kommissionen får hjälpa till med att få in inte bara organiserade intressen utan även andra intressen i samhället.

Hur ska ni se till att de inte glöms bort?
– Det blir en balansgång. Vi kommer att ha en dialog med många, många grupper där många kommer att hävda sina specialintressen som ska balanseras mot övergripande uppdraget. Hur vi ska organisera det bäst kan jag inte svara på idag.

Finns en inneboende konflikt – de som behöver er mest har svårast att påverka?
– Ja, men det är inte de externa grupperna som ska driva kommissionen, utan det är jag och de andra kommissionärerna. Vi ska göra det i dialog med regionala initiativ, myndigheter och organisationer. Det gäller att få till den dialogen så att vi får bra svar och inte bara krav från intresseorganisationer.