Ge inte upp: Överklaga!

Varje år tar LÖF, Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, emot närmare 50 anmälningar från familjer vars barn har råkat ut för en allvarlig förlossningsskada med syrebrist som följd. Många av barnen har skadats helt i onödan.

Föräldrakraft har pratat med Aj Personskador AB, ett företag med mångårig erfarenhet av att driva sådana ärenden.

– Anmäl alltid en skada som uppstår inom vården till patientförsäkringen, även om den tycks liten, så blir orsaken till skadan utredd.

Det säger Marie Nilsson på Aj Personskador AB och Lindstedts advokater. Hennes erfarenheter av att i många års tid ha utrett förlossningsskadeärenden, visar att symtomen på skadan i vissa fall inte kommer förrän efter ett par år.

– Skaderegleringen är ofta långdragen och tålamodskrävande. I snitt tar det fyra år att driva ett sådant mål och med ett omfattande arbete. Det krävs en juridisk kompetent person som kan utreda möjligheten till statlig rättshjälp eller hjälp från rättsskyddet i den egna hemförsäkringen.

Familjen i fråga måste lägga ner oändligt många timmar på utredningen. Många timmar ligger också på samarbetet mellan ombudet och familjen.

– Efter att en skada väl har blivit godkänd kvarstår också många timmars arbete med den fortsatta skaderegleringen, säger Marie Nilsson.

Det kan handla om att skicka in verifikationer på saker som köpts in för kanske tiotals år sedan för att LÖF, Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, eventuellt ska ersätta kostnaden. Marie Nilsson menar att risken finns att man då oftast redan slängt kvittot.

Det kan också handla om att motivera varför en kostnad är skaderelaterad, som till exempel en handikappanpassad gunga, eller andra anpassade leksaker. När Aj Personskador AB så småningom avslutar ett ärende kommer föräldrarna själva att få fortsätta kämpa för sina barns rättigheter, framför allt för att få en rehabilitering som är så oerhört viktig för att få förbättrade funktioner.

– Det gäller att få sjukvården och försäkringskassan intresserade.

När barnet som frisk skulle ha kommit ut i arbetslivet är det dags att komma fram till en inkomstlivränta, det vill säga en månadsvis utbetald summa som ska kompensera för bortfall av arbetsinkomst.

– Att driva ett försäkringsskadeärende som orsakats av en förlossning, kräver ett mycket stort arbete. Man får vara beredd på att få avslag och överklaga ett flertal gånger. Men är man envis så kan det gå vägen.