Goalball söker nya talanger

Goalball har sina starkaste fästen i storstadsregionerna. Men nu genomförs rekryteringsförsök i andra delar av landet.

–  Vi har ett stort projekt på gång med rekrytering runt om i landet. Vi har varit i Norrköping och senare kommer vi även att besöka Härnösand, Östergötland och Värmland, säger Britt-Marie Rydh Berner, Stockholms handikappidrottsförbund.

Rekryteringsprojektet för goalball drivs av Svenska handikappidrottsförbundet och koordineras av Mikael Åkerberg, och backas finansiellt av goalballförbundets nya sponsor, Relacom.

– Syftet är att få igång nya verksamheter och att anordna läger. Vi har ett läger i Halmstad nu i oktober, senare blir det troligen ett läger i Stockholm 5-6 december som riktar sig till norra Sverige, säger Mikael Åkerberg.

Men det är inte bara chansen att prova på goalball som tillhandahålls.

För att kunna lära sig att spela goalball är det viktigt att kunna förflytta sig sig, att lokalisera andra personer och bollen, samt avgöra i vilken riktning och med vilken hastighet den kommer.

– Det handlar om att röra sig i ett rum utan att gå in i väggen, att kasta en boll rakt, att hålla en riktning och att våga röra sig. Vi tar även hjälp av judoinstruktörer för att lära ut fallteknik. Om du inte är rädd att falla och slå dig rör du dig bättre, säger Britt-Marie Rydh Berner.

Parallellt med prova på-aktiviteterna anordnas ledarutbildningar.

– Att träna synskadade kräver en helt annan pedagogik. Vi har flera ledare som kommer från andra sporter, och det är jättebra, men de behöver komplettera med den här kunskapen, säger Britt-Marie Rydh Berner.

Positivt för goalballen är också att den så kallade Idrottsskolan återuppstått i Stockholm. Skolan, som tillhandahåller prova på-verksamhet för synskadade ungdomar mellan 9 och 15 år, har ”kommit och gått” genom åren.

– Att den då och då har legat nere har haft med ledarbrist att göra. Jag höll själv i den under 80-talet, säger Britt-Marie Rydh Berner.

Verksamheterna i idrottsskolan består av simning, friidrott, goalball, klättring och kanoting.

– Den här gruppen är ofta befriad från skolgymnastiken därför att lärarna ofta saknar den här speciella kompetensen, säger Britt-Marie Rydh Berner.