Gratis läromedel för alla som vill lära sig grunderna i teckenspråk

”Vägen mot språken” och ”Mitt hem” är två interaktiva läromedel för personer som vill lära sig grunderna i teckenspråk. De presenterades på ID-Dagarna av Monica Lindahl och Calle Magnusson från Mo Gårds Gruppen.

De nya läromedlen har tagits fram av två lärare på Mo Gårds Folkhögskola med hjälp av pengar från staten och kan nu användas utan kostnad på webben.

”Vägen till språket” är alldeles nytt medan ”Mitt hem” har funnits sedan några år.
Spelen finns på www.lartecken.se och www.mogard.se