Gratis läromedel för alla som vill lära sig grunderna i teckenspråk

mogard231x240_0.jpg

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för durewall.se

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för Egen assisans

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för LSS-skolan

”Vägen mot språken” och ”Mitt hem” är två interaktiva läromedel för personer som vill lära sig grunderna i teckenspråk. De presenterades på ID-Dagarna av Monica Lindahl och Calle Magnusson från Mo Gårds Gruppen.

Foto på Monica Lindahl och Calle Magnusson”Vägen mot språken” och ”Mitt hem” är två interaktiva läromedel för personer som vill lära sig grunderna i teckenspråk. De presenterades på ID-Dagarna av Monica Lindahl och Calle Magnusson från Mo Gårds Gruppen.

De nya läromedlen har tagits fram av två lärare på Mo Gårds Folkhögskola med hjälp av pengar från staten och kan nu användas utan kostnad på webben.

”Vägen till språket” är alldeles nytt medan ”Mitt hem” har funnits sedan några år.
Spelen finns på www.lartecken.se och www.mogard.se

Publicerad:
2008-10-12

Av: Valter Bengtsson

Nyckelord:
hjälpmedel


ANNONS

Annons för durewall.se

ANNONS

Annons för Egen assisans

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för Särnmark